Otevřít

Agilní smlouvy

Realizujme eshopy na míru co nejjednoduššeji a nejefektivněji. A vylepšujme postupně.

Agilní smlouvy - ideální pro efektivní vývoj velkých eshopů na míru

Úspěšné webové projekty – a velké eshopy zvlášť – jsou určitým způsobem unikátní. Nikdy nejsou hotové. Neustále se mění a přetvářejí, reagují na požadavky zákazníků, obchodníků, na výsledky A/B testování, na konkurenci.

Bývá zcela běžné, že úvodní zadání od eshopera dozná v průběhu předimplementačních analýz tak zásadních změn (v pozitivním slova smyslu), že do realizace jde zcela jiný eshop. S vyšším potenciálem být úspěšný.

Jsou věci, které jsou do jisté míry pevné a neměnné.

U větších korporací to mohou být zavedené firemní procesy, informační systémy a způsob jejich používání, návaznosti na výrobu.

Vše ostatní by ale mělo reagovat

Na potřeby trhu, nové trendy, být proaktivní a agilní. Jak z tohoto zakletého kruhu ven?

Agilní projekty a agilní smlouvy

Agilní smlouvy se pojmenováním inspirovaly u agilních vývojářských metodik. Ty se ukázaly být nesmírně efektivními v případech, kdy není zcela jednoznačné zadání, kdy je od dodavatele vyžadována vyšší míra účasti nejen na realizaci, ale i na formulaci zadání samotného. Proč?

U běžných smluv je definován finální stav. Díky variabilitě Internetu se ale - i při velmi podrobném zadání (které je spíše výjimkou) - stává, že teprve v okamžiku, kdy je projekt hotový, si zadavatel uvědomí souvislosti, které v okamžiku analýzy nebyly zřejmé. A díky tomu, že u velkého eshopu jsou tyto souvislosti nesmírně složité, je zásadní změna složitá a nákladná.

Proto u podobných projektů zadavatele prosíme: omezte své požadavky na úvodní funkcionality eshopu na naprosto nezbytné minimum, které společně zrealizujeme. Které ověříme z hlediska uživatelské odezvy, firemních procesů, napojení na informační systémy. Počkejme alespoň minimální dobu, až si vše „sedne“ - a postupně pokračujme dalšími změnami, iteracemi.

Iterujme k samostatně zanalyzované další verzi eshopu. Žádné velké skoky a zásadní změny. Ty se dají jen složitě vyhodnotit z hlediska přínosnosti a efektivity. Na rozdíl od těch malých.

Jaká je agilní smlouva?

První fáze agilních smluv

Na začátku, v první fázi, bývá smlouva nebo objednávka na předimplementační analýzu. Ta je důležitá z několika hledisek, ta hlavní jsou ale dvě:

  • Oběma stranám musejí být jasné strategie, východiskový a alespoň zhruba cílový stav. To, kam společně směřujeme.
  • Obě strany k sobě musejí získat důvěru. Bez vzájemné důvěry se dá v internetovém prostředí zrealizovat úspěšný projekt spíše výjimečně.

Předimplementační analýza má ještě to, specifikum, že až v jejím průběhu zpravidla vyplynou souvislosti a specifika projektu. Vícepráce nebo naopak úspory. A v krajním případě je možné zadání projektu přepracovat - nebo třeba i zadat jeho realizaci jinému dodavateli.

To je na dobře zpracovaných předimplementačních analýzách to krásné: že jejich výstup lze z velké části použít téměř beze změn i tehdy, když z jakéhokoliv důvodu bude realizovat jiný dodavatel.

Druhá fáze agilních smluv

Ve druhé fázi implementujeme to, co je předmětem technické analýzy. Bývají to opravdu minimální funkcionality, to, bez čeho by se eshop opravdu neobešel.

Třetí fáze agilních smluv

Přechod mezi druhou a třetí fází bývá pozvolný. To, co jsem společně postavili ve druhé fázi přechází do průběžného – iteračního – rozvoje.

Eshop se vylepšuje, doplňuje, testuje, vylepšuje, doplňuje, testuje… Tomu odpovídá i formální stránka věci. Ideální bývá současné uzavření smlouvy o vyhrazeném nebo částečně nevyhrazeném týmu, která zajistí stabilní a vyhrazení vývojářské kapacity.

Proč agilní smlouvy?

Protože přinášejí menší rizika pro obě strany. Lepší spolupráci týmů. Menší prostoje. Nižší overhead spojený s formalismy. Vyšší motivaci obou týmů. A v neposlední řadě nižší cenu v důsledku toho, že se nevyvíjí to, co není potřeba. Nebo alespoň v menší míře.

Řekněte mi o agilních smlouvách víc

Řekněte mi o agilních smlouvách víc