Kampaň, která zamávala sociálními sítěmi v roce 2019

Jak významně zasáhnout novou cílovou skupinu a mít při tom skvělé výsledky kampaně i velký dosah? Načerpejte inspiraci originální českou kampaní, která přilákala pozornost nejen na sociálních sítích.

Kampaň pro Pilot G-2, která sbírá jedno ocenění za druhým:

Cíl kampaně: Navýšení prodejů pera Pilot G-2, oslovení nové cílové skupiny - vysokoškoláci v ČR a SK

Digitální agentura Fragile dostala zadání pro vytvoření kampaně, která pomůže zvýšit prodeje pera Pilot G-2 u vysokoškoláků. Provedla analýzu této cílové skupiny a zjistila, že se jedná o:

  • ženy a muže ve věku 19 - 25 let z ČR a SK
  • ambiciózní mileniály, kteří potřebují hloubku myšlenky, a kteří věří ve význam studia, kterému přikládají vysokou důležitost

Problémem, se kterým se agentura již od počátku potýkala bylo, že školáci již psací potřeby příliš nevyužívají a zápisy si píší spíše na notebooku. Kampaň se tedy rozhodla pojmout kreativně, aby cílovou skupinu zaujala, ale aby zároveň měla nějakou hloubku.

Vytvořila online stránku s Testem osobnosti, na kterou směřovala všechny kampaně z různých reklamních kanálů - PPC reklama (Search i Display), sociální sítě, influenceři, Spotify.

osobnost
osobnost
 
typ studenta
typ studenta
 

Studenti vyplnili test, ve kterém zjistili, jakým typem studenta jsou. Na základě jejich profilu jim byla doporučena barva pera Pilot G-2 vhodná právě pro ně. Konceptem kampaně však nebyla práce s cílovou skupinou pouze během kampaně, ale také po jejím skončení. Z toho důvodu stránka zároveň sloužila i pro sběr e-mailových adres, na které agentura zasílala tipy pro učení a e-book s dalšími cool tipy.

Jaké byly výsledky kampaně?

  • Kampaň probíhala po dobu zimního semestru
  • Celkem se dokončilo 62 000 testů
  • Získalo se 19 115 e-mailových adres
  • Prodeje pera Pilot G-2 narostly o 287 %
  • Prodalo se 75 000 kusů Pilot G-2
  • Celkový počet nově oslovených vysokoškoláků přesáhl 800 000

Jaká ocenění kampaň získala?

Zhodnocení kampaně očima oXyShopu

Případová studie pera Pilot G-2 je skvělou ukázkou toho, jak marketing funguje, když máte skvělou myšlenku.

Z naší zkušenosti nejsou sociální sítě u většiny segmentů kanálem, který by přinášel velké procento přímých konverzí. Jsou však často prvním kontaktem zákazníka se značkou, produktem nebo e-shopem. Můžete tak své zákazníky zaujmout, představit potřebné informace a s publiky nadále pracovat. Rozhodně se vyplatí je v rámci marketingového mixu nepodceňovat.

Než se do tvorby jakékoliv kampaně pustíte, stanovte si její cíle. Chcete podpořit prodej? Rozšířit povědomí o značce? Nebo něco úplně jiného? A jak daný cíl budete měřit?

Poté si důkladně nastudujte svou cílovou skupinu. Od toho se bude odvíjet celá strategie kampaně i samotná komunikace. Co se strategie týče, osvědčilo se nám nad ní přemýšlet komplexně a uvědomit si silné stránky produktu nebo služby. Na nich poté založit marketingovou komunikaci.

A nezapomeňte ke komunikaci přidat také nějakou myšlenku nebo benefit. A to ať už v podobě psychologického testu nebo e-booku jako u Pilot G-2 či nějaké rady, tipy nebo něco úplně jiného.

Chcete poradit, jak nad strategií přemýšlet nebo jak vytvořit originální reklamní kampaň? Napište nám!

arrow icon