Návod pro tvorbu textu a práci s obsahem nejen pro eshopy

Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak tvořit kvalitní obsah webu a pracovat s ním. Myšlen je tím zejména obsah textový, ale samozřejmě zmíníme i obrázky a multimediální obsah, který je neméně důležitý. Naučte se s námi, jak tvořit opravdu kvalitní obsah vzhledem k uživatelům i k SEO.

OBR1

CONT_MARKETING

Základní pravidla při tvorbě obsahu

Obsah je to nejdůležitější, co na webu máte

Bez obsahu, zejména toho textového, se váš web nemůže prosadit ve vyhledávání. Proto je důležité, aby všechny produktové kategorie (i produkty samotné) měly popisek. A co více, váš web by měl obsah pravidelně vytvářet, tzn. věnujte se psaní aktualit a článků.

Obsah odnikud nekopírujte ani neduplikujte napříč vaším webem

Kopírování obsahu je praktika, která váš web ve vyhledávání pohřbí a může vést dokonce k situaci, kdy se stane vaše doména - i po odstranění neoriginálního cizího obsahu – nepoužitelná (vyhledávači ignorovaná, zakázaná). Zejména Google klade velký důraz na kvalitní a unikátní obsah. Samozřejmě bere v úvahu určitou míru duplicity, tzn. z jak velké části je text duplicitní (míru podobnosti). Pokud tedy texty převezmete odjinud, je dobré je alespoň z části pozměnit a rozhodně v takovém případě uvádějte původního autora – i to je faktor, který Google rozezná. Místo kopírování spíše na kvalitní obsah odkazujte. To, že odkazujete na kvalitní texty/články z vašeho oboru, vám přidá ve fulltextu jen body k dobru.

Pište pro lidi, nemyslete na klíčová slova

Co se týče jakýchkoliv dotazů, např. jak má být popisek dlouhý apod., rádi říkáme, že čím delší, tím lepší, ale na druhou stranu je zde pravidlo nad pravidla, a tím je právě ohled na uživatele – vše dělejte s ohledem na něj. Bude daný text někdo číst? Má nějaký přínos? Dozví se něco zajímavého? Nevkládejte do textu uměle klíčová slova (raději na ně při psaní článků/popisků ani nemyslete), ani je schválně nezvýrazňujte. Pište zkrátka kvalitní, strukturované (přehledné) a přirozené texty.

Popisky kategorií, aktuality, články a jak na ně

Pravidlo říká, že byste měli vytvářet mimo jiné pravidelný obsah. Popisky kategorií a výrobků jsou samozřejmým úvodním krokem, ale ty jsou jakýmsi pevným a neměnným obsahem. Dalším krokem je vytvoření publikačního plánu a tzv. obsahové struktury. Tzn. rozhodnutí se, zda budete vytvářet informační obsah pomocí klasických aktualit, nebo ještě lépe: vytvoříte-li informační strukturu článků, nejčastěji ve formě „Poradny“, nebo kategorie „Vše o nás“, „Rady a tipy“ apod. Poradna je skvělým nástrojem, jak vytvářet články, ale měla by mít určitou logickou stromovou strukturu, tzn. několik základních kategorií, typicky:

  • Část věnovaná eshopu: jak nakupovat, jak používat slevové kupony, informace o dopravách, platbách, reklamace…
  • Část věnovaná vám a vašim zákazníkům: kdo jste, co děláte, vaše výhody a důvody, proč se stát vaším zákazníkem, nabízené služby, servis
  • Oborové rady a tipy: zde může být struktura dále rozvětvená (rady, zajímavosti, aktuality z oboru…), ale rozhodně by neměly - ať už samostatně nebo v této části - chybět rady typu „Jak nakupovat…“, „Jak vybrat…“. Př. www.florbalprotebe.cz/Jak-vybrat-hul-na-florbal/

Samozřejmě můžete vytvářet obsahové stránky typické pro váš obor. Např. následující eshop kromě zajímavostí v horním menu nabízí recepty v pěkné struktuře:

Obrázky, multimediální obsah

Multimediální obsah a obrázky řeknou více než tisíce slov. Ale pro vyhledávače nejsou obsahem, který dovedou příliš dobře analyzovat. Proto je u obrázků povinný a nezbytný atribut „alt“ (ve zdrojovém kódu), neboli popisek, který má říkat, co na daném obrázku je.

Ukázka editace obrázků a editace atributu „alt“ (alternativní popisek obrázku) v oXyShopech:

OBR2

ALT

V článcích, ale klidně i popiscích kategorií, by obrázky, infografiky apod. neměly chybět. Co se týče jiných multimediálních objektů, u nichž je důležitý přínos pro uživatele, fulltextovým robotům můžete napovědět, co je obsahem, alespoň přes univerzální atribut „title“ (obdoba „alt“ u obrázků) – ten lze ale editovat již pouze ve zdrojovém kódu. Je samozřejmě žádoucí, aby i název samotného souboru (obrázku) odpovídal jeho obsahu (nepoužívejte však diakritiku,, raději ani mezery a jiné nestandardní znaky).

Typografie

Text je na vašem webu zpravidla již naformátován tak, aby na výstupu ladil s grafikou webu. Needitujte proto zbytečně barvy, font, velikosti a další formátování textů. Web pak působí cirkusovým a nedůvěryhodným dojmem. Používejte předdefinované nadpisy, odrážky, zarovnání a další funkce, které editor nabízí. A rozhodně při zarovnávání nepoužívejte věci jako několik mezerníků za sebou a podobné nešvary.

Ukázka editoru textů v oXyShopech:

OBR3

TYPO

Poznámka: Nadpis H1 až na výjimky nepoužívejte: ten by se na stránce měl vyskytovat pouze 1x. A protože oXyShopy jej vytvářejí automaticky z názvu dané kategorie/aktuality/produktu/stránky, tak jej neduplikujte skrze editor.

Další důvody, proč je obsah králem

Kromě samotné kvality z pohledu SEO tzv. onPage faktorů (tzn. faktorů určujících kvalitu stránek a celého webu přímo „on page“, tzn. na stránce – na webu) má kvalitní obsah další cíle a vlivy, které byste měli brát v úvahu a které by se měly stát i důvodem, proč psát články a informace o vaší firmě/produktech/oboru s radostí:

  • Dobrý obsah vede k přirozenému odkazování na váš web

Uživatelé sami šíří odkazy na kvalitní stránky a kvalitní obsah. A právě takové přirozené odkazy jsou ty nejpřínosnější – jedná se o tzv. linkbaiting – nejpřirozenější metodu získávání odkazů. 0dkazy na váš web jsou právě offPage faktorem - faktorem mimo vaše stránky, který vyhledávače zohledňují a zohledňují (stejně jako u obsahu) nikoliv kvantitu odkazů, ale zejména jejich kvalitu.

  • Dobrý obsah uživatelé sdílejí na sociálních sítích

Dobrý obsah můžete sami dávat na zeď vašeho Facebooku a šířit jej tak skrze další kanály, ale většinou v případě opravdu dobrých textů to uživatelé udělají za vás. Je dobré jim to usnadnit – nabízet tlačítka pro sdílení článků apod. Aktivita na sociálních sítích, která se točí kolem vašeho webu, navíc vede i k vyšším pozicím ve fulltextovém vyhledávání.

  • Pokud, dáte najevo svou odbornost a poskytnete uživatelům požadované informace, stanou se spíše vašimi zákazníky

Neválčete cenami. Válčete kvalitou, službami, svou odborností!

Pár rad na závěr

  • Používejte odkazy

Vnitřní provázání odkazy je důležité pro lepší indexaci a přenos pageRanků („SEO“ síly stránek). Z popisků kategorií a článků odkazujte do jiných kategorií (do těch zejména) a článků z příslušných klíčových slov (tzn.: odkaz by neměl vést ze slova „najdete zde“, nebo „klikněte“). Například z popisku kategorie „Florbalové hole“ by měl vést odkaz na článek „jak si vybrat florbalové hole“ ze sousloví „jak si vybrat florbalové hole“, a stejně tak, pokud se v popisku nebo článku zmíní slovo „florbalové míčky“, tak z něj by měl odkaz vést do příslušné kategorie “Florbalové míčky“. Pozor však na přeplnění textu odkazy. I u množství odkazů v textu platí pravidlo „pro uživatele“ – vše dělejte nenásilně a přirozeně.

  • Elegantní a snadný způsob, jak psát články a popisky, je překládat je ze zahraničních webů

Nepoužívejte však automatické překladače, resp. v omezené míře: překlady alespoň upravte, trošku doplňte/ pozměňte. Automatické překlady nebývají dokonalé a navíc skrz ně často přenesete na web různé skryté znaky a prvky, které mohou způsobit textovou a grafickou „neplechu“.

  • Pište pro své cílové publikum

Buďte si neustále vědomi, pro koho píšete, a že v případě eshopu píšete pro své potenciální zákazníky.

arrow icon