Zhasnout a zavřít dveře na Facebooku nestačí

Vytvořit efektivní a fungující prezentaci na sociálních médiích: to je věc, které se snaží dosáhnout moderní marketér. Co ale dělat, když se svůj profil na Facebooku, či Twitteru rozhodneme ukončit? Jak už se přesvědčila nejedna firma, prostě „zhasnout“ nestačí.

Důvodů, proč uzavřít prezentaci na sociálním médiu může být více. U stránky či profilu, který byl věnován konkrétní akci, to může být její vypršení, u produktového webu konec výroby, respektive podpory daného produktu. Profil můžeme ukončovat také třeba z důvodu zániku firmy nebo jejího kompletního rebrandingu. Stále častěji se také stává, že se firmy, které vstupovaly na sociální sítě v jejich počátcích, rozhodnou, že se zde jednoduše prezentovat nechtějí, případně že svou stávající prezentaci předají externím dodavatelům. Pak také vyvstává otázka, jak smysluplně odejít.

Protože i mrtvé prezentace mají návštěvníky

Jak je asi zřejmé, pouhé ukončení sociální prezentace tím, že „zmáčkneme vypínač a bude tma“, není řešením. Dokonce, i když je prezentace zcela nepoužívaná a prázdná, může mít návštěvníky, kteří na ni přicházejí náhodou, díky odkazu na jiné stránce či prezentaci nebo, častěji, z vyhledávače zadáním názvu produktu nebo značky. Její prosté vypnutí pak znamená, že tato značka zcela přestane být viditelná. Totéž pak samozřejmě v mnohem větším měřítku platí pro prezentace, které skutečně „žijí“. Jejich náhlé ukončení může prakticky s jistotou znamenat, že v naší práci bude pokračovat někdo jiný – třeba s úplně odlišnými představami o tom, jak by měla vypadat.

Efektivní ukončení sociální prezentace potřebuje plán, a je dobrý nápad, rozdělit ho do několika etap. V prvé řadě bychom si měli položit otázku, zda skutečně chceme prezentaci uzavřít, nebo zda by nebylo lepší si ji ponechat v neaktualizovaném, či přesněji zamraženém stavu pro pozdější použití (výborně se to hodí například u akcí, u kterých je pravděpodobné, že se budou opakovat v pravidelných intervalech). Pokud tomu tak je, můžeme stránku (na Facebooku) zneviditelnit až do doby, kdy se nám bude opět hodit. I když má tento postup své nežádoucí účinky, můžeme jej použít s tím, že nám zůstane zachován veškerý obsah na stránce, data a do jisté míry i schopnost oslovovat stávající fanoušky. Není ale správné si takto ponechávat stránky nebo prezentace pro použití k jiným účelům, než pro jaké byly původně zřízeny. Kromě toho, že tím porušujeme provozní pravidla příslušné sociální sítě, se totiž také dopouštíme podvodu na svém publiku.

Nechceme-li si prezentaci ponechat, stojí ještě za zvážení možnost její „privatizace“, tedy předání do rukou komunity fanoušků. Ne s každou prezentací, respektive značkou lze toto provést. Věc doporučujeme konzultovat se specialistou, ale za úvahu to většinou stojí. Prezentace pak může pokračovat v existenci a být nám stále užitečná s minimálními náklady. Pod pojmem „předání komunitě“ bychom si ale neměli představit, že se jí prostě zbavíme. Prvním krokem totiž je nalezení vhodného správce z řad fanoušků, který se o profil bude starat, a hned dalším pak definování vzájemných vztahů s ním. Privatizace prezentace je zajímavou alternativou k jejímu zrušení, nese s sebou ale rizika.

Zamést stopy

Jestliže se rozhodneme prezentaci skutečně ukončit jejím zprovozením ze světa, je prvním krokem odstranění všech vnějších odkazů, které na ni vedou. Ať už se jedná o odkazy na webových stránkách vlastních, či partnerských, v podpisech e-mailů, katalozích a na dalších místech. Pamatujme také na to, že URL prezentace může být na našich výrobcích, respektive obalech, brožurách a podobných tiskovinách, a na řadě dalších míst. Odtud odevšad by měly v prvé řadě zmizet, případně být nahrazeny odkazy na novou prezentaci.

Fanouškům stávající stránky či profilu bychom měli dát informaci o tom, že se blíží jeho konec, nejlépe s určitým předstihem. Je dobré jím současně nabídnout alternativu, tedy ne jen oznámit, že prezentace bude uzavřena, ale odkázat na jinou naši či alternativní prezentaci. Jestliže jsme svůj profil používali k aktivní komunikaci s fanoušky a k zodpovídání jejich dotazů, měli bychom následně ukončit všechny takové diskuze, zodpovědět na všechny dotazy, ale zároveň již neumožnit pokládání dalších. Následně maximálně omezíme možnost fanoušků komunikovat s prezentací a přestaneme reagovat na jejich vstupy. Prezentace by měla permanentně zobrazovat odkaz jinam a v tomto stavu setrvat několik týdnů nebo raději měsíců. Během této doby bychom měli tam, kde je to možné, sledovat její návštěvnost, a teprve poté, co poklesne na absolutní minimum, prezentaci úplně uzavřít.

Jak je po přečtení předchozích řádků jasné, ukončení prezentace na sociálním médiu není věc ani úplně jednoduchá, ani nenáročná, ale vyplatí se ji provádět tak, jak jsme zde popsali. Vyvarujeme se tak řady nepříjemných efektů a konečně, necháme si přiměřená zadní vrátka pro případ, že bychom se někdy chtěli vrátit. V každém případě je dobrý nápad zakomponovat proces pro uzavření prezentace již do její přípravy na samotném začátku. Ušetříme si tak jak čas, tak prostředky, a vyvarujeme se velmi nepěkných efektů, kterých bychom se jinak mohli stát nedobrovolnými aktéry.

arrow icon