Chcete být lepší než konkurence? Aplikujte 7S

Existují jisté faktory, které ovlivňují úspěch vaší firmy na trhu. Poradenská kancelář McKinsey přišla s analýzou úspěšných firem a odhalila tak několik základních společných pilířů. Vytvořila model 7S. Podívejte se, jaké faktory ovlivňují vaše podnikání a na kterých z nich byste mohli zapracovat.

Struktura, strategie, systémy, spolupracovníci, schopnosti, styl, sdílené hodnoty a cíle: to je ve stručnosti model 7S. Zvládnutí jednotlivých faktorů často rozhoduje o tom, zda budete úspěšní, či nikoliv. Pokud chcete prorazit mezi konkurencí na internetu, měla by vašemu počínání předcházet interní analýza firmy. Díky ní je možné analyzovat slabá místa a vyhnout se případným hrozbám.

1. Struktura

Tento faktor počítá s přesným popisem organizační struktury firmy. Měli byste si položit následující otázky: Jakou formu řízení upřednostňujete? Decentralizovanou nebo centralizovanou? Máte jasně definované kompetence a zodpovědnosti? Vyhovuje organizační struktura celkové firemní strategii?

2. Strategie

V rámci tohoto bodu byste se měli zaměřit na prostředí, v jakém vaše firma působí. Je vaše strategie vědomě definovaná? Lze ji implementovat? Je dlouhodobě nebo krátkodobě orientovaná? K jakým výsledkům má vést a skutečně k nim vede?

3. Systémy

Jde především o analýzu systémů řízení, logistických procesů a přenosu informací. Jak jsou dlouhé vaše komunikační kanály? Jak rychlý je přenos informací? Dokážete vyčíslit rychlost reakce firmy a schopnost řešit problémy? Máte nastavenou formu podávání hlášení, způsobu plánování, propracovanosti koncepcí a harmonogramů?

4. Spolupracovníci

Tento faktor zohledňuje schopnosti zaměstnanců a personální politiku firmy. Jak vybíráte zaměstnance? Jaké na ně máte nároky? Jaké výsledky od nich očekáváte? Co vaše mzdová politika? Máte systém ohodnocení podle dosažených výkonů?

5. Schopnosti

Týká se schopností firmy jako takových. Pokud máte nějaké charakteristické dovednosti, znalosti, výrobní postupy, know-how, vynikáte v něčem speciálním, měli byste to zdůraznit. Jde také o to, jak dokáže díky těmto schopnostem naplnit deklarovanou strategii. Zde je třeba zaměřit se na služby, inovace, marketing, postavení na trhu, solidnost a zázemí firmy.

6. Styl

Tento faktor zohledňuje způsob, jakým spolu vzájemně zacházejí nadřízení a podřízení, zaměřuje se na formalizaci postupů, disciplínu, rychlost a důraz, shovívavost k chybám, tlak ze strany nadřízených, na kolegialitu a další charakteristiky.

7. Sdílené hodnoty a cíle

Jde o hodnoty, které zaměstnanci sdílí a které podnik formuluje ve svém poslání. Jinými slovy se jedná o vizi společnosti, ať už jde o morální, duchovní a sociální obsah tohoto poslání. Vize je součástí širšího konceptu firemní kultury, firemních cílů a hodnot, se kterými by se měli zaměstnanci ztotožňovat.

U moderní marketingově orientované firmy se marketingová koncepce stává sdílenou hodnotou, marketingová strategie a cíle jsou východiskem pro podnikovou strategii a organizační strukturu. Proto byste měli pečlivě zvážit a vyhodnotit každý z výše uvedených faktorů a vnést je do svého podnikatelského záměru. Nejde jen o marketingové plánování, ale také o samotné schopnosti jednotlivých pracovníků.

arrow icon