EET aktuálně: Evidovat, až když se eshop o platbě dozví

Po dlouhém čekání na podrobnější specifikaci zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) jsme se dočkali. Ačkoliv jen necelý měsíc před ostrým startem pro maloobchodní a velkoobchodní sektor. Zcela vyjmout online platby z evidence se sice nepodařilo, nicméně alespoň nějaké usnadnění pro eshopy z dlouhých jednání vzešlo. Velkou zásluhu na nově vydaném stanovisku má Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

V pátek 3. 2. 2017 vydalo Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství (GFR) nové stanovisko k elektronické evidenci tržeb, které připomínkoval APEK i další poskytovatelé a provozovatelé eshopů. GFR přihlédlo k reálnému fungování a zkušenostem s online platbami na eshopech.

Zásadní otázkou bylo, kdy a jak musí eshopy evidovat přijaté tržby?
Nové stanovisko GFŘ přináší rozumný přístup k EET v e-shopech. Evidovat budou v momentě, kdy se reálně dozví o přijaté tržbě.

Generální finanční ředitelství vydalo stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu. Přesné znění najdete na oficiálním portálu EET etrzby.cz - Stanovisko GFR k online platbám.

APEK ve své tiskové zprávě uvádí: "Řada e-shopů, především malých a středních, řešila technický problém, jak zaevidovat tržbu, kterou zákazník zaplatil, ale o které obchodník v praxi ještě neví. Důvodem je to, že platba obvykle není připsána provozovateli internetového obchodu ihned na jeho účet a ani není o této transakci ihned informován. Proto vše směřovalo k tomu, že poměrně velké množství e-shopů ustoupí od přijímání platebních karet či jiných on-line platebních metod. Další variantou pak byly náklady v řádech desítek až stovek tisíc korun, které by musely internetové obchody vynaložit, a to ještě s ne zcela jistým výsledkem s ohledem na výklad platné legislativy."

"Podle nejnovějšího stanoviska, které GFŘ vydalo, však u prodeje zboží prostřednictvím internetu bude Finanční správa a Celní správa akceptovat postup respektující reálnou situaci na trhu. Poplatník (obchodník) tak bude muset zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazník a jejímu odeslání poplatníkovi. To znamená, že datovou zprávu odešle nejpozději v momentě, kdy dostane informaci o úspěšném ověření platby. V případě, že dojde ještě před ověřením platby k odeslání zboží zákazníkovi, musí obchodník odeslat příslušné údaje a vystavit účtenku nejpozději v momentu expedice."

...

Jsme rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s MFČR a GFŘ dosáhnout rozumného výkladu, který vychází z reálného života internetových obchodů. Věřím, že díky tomu zanikne hrozba vypnutí on-line platebních metod v e-shopech,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „Se státní správou jsme situaci internetového prodeje řešili intenzivně a novou metodiku považuji za vhodný kompromis za současných podmínek. Nadále samozřejmě platí, že se domníváme, že on-line platby jako takové do evidence nepatří. Jelikož se ale nepodařilo prosadit změnu legislativy, považujeme aktuální stanovisko GFŘ za rozumné řešení.
Zdroj: APEK

Závěrem doplníme, že implementace oXyShopu bude probíhat ve shodě s požadavky GFR.

 
arrow icon