Evropská směrnice ruší poplatky za platbu kartou

Na základě evropské směrnice o platebních službách (PSD2 – Payment Services Directive) přijal Parlament ČR v loňském roce nový zákon o platebním styku. Tento zákon, který směrnici implementuje do české legislativy, nabyde účinnosti již 13. ledna 2018. Zákon přináší několik zajímavých novinek, které mohou zahýbat situací na trhu české ecommerce.

Zrušení poplatků za platbu kartou

Doposud české zákony obchodníkům umožňovaly, aby svým zákazníkům účtovali poplatky za platbu kartou. Většina obchodníků tyto poplatky již neúčtovala, pokud ano, tak spíše v menších obchůdcích, v některých restauracích, nebo třeba u prodejců vstupenek a cestovních kanceláří. Nový zákon o platebním styku všechny tyto poplatky od 13. ledna definitivně zakazuje. Ale pozor, tento zákaz se vztahuje jen na běžné karty typu MasterCard a Visa, nevztahuje se například na firemní karty.

Dříve, pokud chtěl obchodník účtovat poplatky za platbu kartou, musel tuto skutečnost předem zákazníkovi oznámit. Místo povinnosti informovat o výši poplatků teď obchodník bude muset klienta informovat o přesné částce, kterou by chtěl na jeho účtu blokovat (nejčastěji se týká hotelů, autopůjčoven nebo čerpacích stanic, které si tímto dopředu jistí, že host zaplatí). Tato blokace se často ruší po určité lhůtě (někdy až 30 dní).

Nové platební metody díky přístupu třetích stran

Dalším dopadem směrnice PSD2 bude otevření trhu platebních metod dalším podnikatelům. Ti budou moci provozovat nové aplikace pro správu financí, které budou napojeny na bankovní instituce. Na základě směrnice budou tyto třetí strany moci nabízet nové platební metody, které budou vycházet vstříc zákazníkům. Banky budou dle směrnice povinny poskytnout přístup těchto třetích stran k řízení účtů svých klientů po internetu. V praxi tak zákazníci budou moci přistupovat ke svým účtům prostřednictvím jedné aplikace, i když mají své účty vedeny u různých bank. Přístup třetích stran k bankovním datům bude podmíněn souhlasem klienta.

Cílem tohoto otevření přístupu třetích stran k bankovním službám je vytvoření větší konkurence – je pravděpodobné, že se rozšíří nabídka platebních metod a tím se zvýší i důvěra klientů v online platby.

„Podnikatelé, kteří budou chtít nové služby poskytovat, musí splnit stanovené podmínky a požádat ČNB o příslušnou licenci. V každém případě se ale otevřela možnost pro další vylepšení služeb poskytovaných on-line,“ říká Jan Vetyška a dodává: „Banky budou třetím stranám poskytovat přístup zřejmě nejvíc prostřednictvím API.“ (zdroj APEK)

Bezpečnější platby

Protože PSD2 otevírá některá bankovní data třetím stranám, zvyšuje i nároky na bezpečnost. Zpřísňují se autentizační a autorizační postupy a zavádí se tzv. silné ověření klienta. To znamená, že ověření bude nutné provést pomocí dvou nebo více ověřovacích prvků. Silné ověření klienta bude povinné zhruba od poloviny roku 2019.

Tento bezpečnostní krok se však nebude vztahovat na všechny platby – osvobozeny budou platby do výše 30 EUR, pokud by se jednalo o menší platby v krátkém sledu, pak při celkovém hodnotě těchto plateb přes 100 EUR opět vznikne povinnost ověření ve dvou krocích.

Zdroj: APEK, aktualne.cz, irozhlas.cz

arrow icon