Krize urychluje digitalizaci. A oXyShop spouští rekordní počet e-shopů

Ve snaze vyhnout se koronaviru COVID-19 přesunula většina Čechů své nákupy do online prostředí, což vedlo k rychlejšímu přesunu firem do e-commerce. A protože digitalizace probíhá ve velkém, zaznamenali jsme nejen rekordní nárůst spuštěných e-shopů, ale i změny v chování e-shoperů. Jak se změnilo v době krize? A co to znamená pro nás?

E-shopy rostou jako houby po dešti. Zaznamenali jsme 330% nárůst

Naše statistiky ukazují na rekordní nárůst e-shopů, kterých jsme jen za duben v naší divizi "malých" e-shopů spustili o 330 % více, než za duben roku 2019. Digitalizaci noví e-shopeři vnímají jako nevyhnutelnou a dodávají, že vlivem nastalé situace se musí rychle přizpůsobit měnícím se trendům a zvyklostem zákazníků.

Rychlý přesun do online světa – krize zkrátila dobu spuštění e-shopů na ¼

E-commerce řešení bylo pro většinu podnikatelů, kvůli vládním restrikcím a zavřeným kamenným pobočkám, jedinou variantou, jak své podnikání udržet naživu. Proto na rychlé spuštění e-shopu kladou mnohem větší důraz než doposud. O tom svědčí i naše data, podle kterých se doba potřebná na spuštění zkrátila na ¼ oproti období před krizí. Většina nových e-shopů na naší platformě je spuštěna do jednoho až dvou týdnů.

Spuštění e-shopů ale předchází spousta práce, například s korektními produktovými feedy. Dříve bylo trendem, že si e-shopeři vše chtěli obstarat "po své ose" a často právě to byl důvod zdržení spuštění e-shopu. Nyní zaznamenáváme zvýšený počet požadavků na jejich asistované nastavení, aby se celý proces urychlil. „V tomto ohledu našim klientů vycházíme vstříc a jsme připraveni jim maximálně pomoci“, dodává Petr Čerbák, ředitel divizí pronajímaných e-shopů a e-shopů na míru.

Z hlediska rychlého spuštění e-shopu našim klientům radíme, aby se nejdříve vypořádali s těmi nejnutnějšími nastaveními a zbytek doladili postupem času. Odpovídá tomu i chování e-shoperů, kdy velká část z nich dříve kladla důraz na implementaci napojení na informační systém. Nyní tuto funkcionalitu odsouvají s tím, že k okamžitému spuštění e-shopu není nezbytná - a napojení doladí postupem času.

digi
digi

Je krize vhodná doba pro vstup do online prostředí? Čtěte všechna fakta i čísla.

Digitalizace probíhá, a to napříč různorodým sortimentem B2C i B2B trhů

Digitalizaci se nevěnují pouze některé obory a kategorie produktů, ale probíhá plošně. To dokazují i naše data o nově spuštěných e-shopech, jejichž sortiment je opravdu různorodý – od potravin, přes sportovní vybavení, po solární panely či vytápění. Přibývá také množství B2B e-shopů. A to ze zištných důvodů, i pro partnery a odběratele je zkrátka pohodlnější nakoupit na velkoobchodu online formou.

Důležité je nezaspat dobu

Digitalizace se děje právě teď. Probíhá napříč všemi sortimentními kategoriemi a cílí na rozmanité zákazníky. Přesuňte své podnikání do online i vy. My vám ve vašem přechodu budeme partnerem.

Převeďte své podnikání do online světa

Pomůžeme vám najít správnou cestu do online prostředí.

arrow icon