Nespoléháte se v propagaci eshopu na příliš málo zdrojů?

Ujistěte se, že využíváte maximum možných propagačních kanálů. Spoléhat se hlavně na Seznam je vzhledem k nedávné změně fulltextových výsledků a jejich negativnímu dopadu na řadu webů docela risk. V tomto krátkému článku zjistíte, že způsobů propagace vašeho eshopu je více, než jste si možná dosud mysleli.

Zdrojů je nespočet, jen je umět využít

Na našich školeních a setkání s klienty ukazujeme následující graf, se kterým získáte základní představu o tom, odkud mohou na váš eshop přicházet zákazníci, tedy i peníze. Je toho dost, že? A to ani zdaleka neobsahuje všechno. Pro každý obor a odvětví podnikání existuje řada dalších speciálních zdrojů.

graf VAS WEB

graf_vas_web

Graf ukazuje, odkud všude k vám na e-shop mohou přicházet návštěvníci.

Vše souvisí se vším, obzvláště u propagace eshopu

Je nutné si uvědomit, že jednotlivé zdroje jsou dnes navzájem propojeny a ovlivňují se. Příkladem takových vazeb může být vliv sociálních sítí na SEO nebo fakt, že například zápisem na Zboží.cz (zbožový srovnávač) se váš web objeví automaticky na Firmy.cz (katalog) a Mapy.cz (geo služba). Co z toho vyplývá?

Važte si každého propagačního zdroje, nejen z důvodu jeho přímého přínosu, ale také s ohledem na jeho vliv na ostatní zdroje.

Čím více nezávislých zdrojů máte, tím lépe

Jak už jsem naznačil v úvodu, dalším poučením mohou být ti, kteří se spoléhali na vyhledávač Seznam.cz prakticky jako na jediný zdroj návštěv a tržeb. Část z nich zmizela po změnách fulltextových algoritmů z původně prvních pozic ve vyhledávání najednou na x-tou stránku.

A teď z jiného soudku. Asi jste už někdy slyšeli o pojmu „diverzifikace rizika“. Spočívá ve snižování rizika podnikání tím, že své aktivity (aktiva) rozložíte na co nejširší základnu – do co nejvíce (ideálně nezávislých) činností a zdrojů.

Získat zákazníka můžete snadno i mimo online prostředí

Právě nezávislost zdrojů může být v online prostředí trochu problematická. Ale pokud přinášíte zákazníkům i další přidané služby a komunikujete s nimi také mimo internetové prostředí, děláte dobře. Kombinace propagace v online a offline prostředí je určitě správnou cestou.

Příkladů pro eshopy by se našlo mnoho. Používáte tištěné materiály jako letáky, bannerové plachty, nebo třeba vizitky? Umístěte na ně QR kódy s odkazem na svůj eshop, případně v kombinaci se slevovým kuponem. Moje druhá rada tedy zní:

Diverzifikujte riziko online podnikání využíváním maxima propagačních zdrojů, ideálně s přesahem mimo internetové prostředí.

Škoda jen, že to všechno vyžaduje tolik úsilí, peněz a času, že? Ale to už je holt úděl podnikání, které, (jak kdysi řekl Peter Drucker) „(…)má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Tak vzhůru k lepším zítřkům!

arrow icon