Obchodní podmínky: Co je důležité?

Po nějaké době se opět vracíme k tématu obchodních podmínek na e-shopech. je to proto, že je považujeme za velmi důležité. Zakládáte-li e-shop, je nezbytně nutné, abyste na svých internetových stránkách měli obchodní podmínky. Co musí obsahovat a jak by měly vypadat si připomeneme v další částu našeho seriálu.

I když se v poslední době klade čím dál větší důraz na obchodní podmínky, mnohé internetové obchody v nich mají četné nedostatky. Často je jim věnovaná jen malá pozornost a provozovatel je jednoduše zkopíruje z jiného e-shopu, a to i s chybami, které se v textu mohou vyskytovat. Je třeba vycházet z toho, že každý internetový obchod je specifický a specifické by měly být také obchodní podmínky.

Samozřejmě se můžete inspirovat u e-shopů podobného ražení nebo u vaší konkurence. V dnešní době existuje na českém internetu mnoho doporučení, jak by měly obchodní podmínky vypadat a co by měly obsahovat. Profesionální dodavatelé e-shopů, jako je oXy Online, vám souběžně se spuštěním nového e-shopu takový obecný dokument poskytnou, vždy byste jej však měli brát pouze jako určitý vzor, ze kterého vyjdete při sestavování vlastních obchodních podmínek.

Co jsou to obchodní podmínky?

Jde o dokument, ve kterém obchodník informuje spotřebitele o pravidlech nakupování na jeho e-shopu a dovysvětluje mu nákupní a reklamační proces. Tento dokument musí být ze zákona na každém e-shopu.

Zákon také nařizuje, aby byly obchodní podmínky spotřebiteli poskytnuty v takové formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci. Proto musí jít z internetového obchodu stáhnout a vytisknout. Důležité také je jejich dostatečná viditelnost na webu. Schovat je do kategorie třetího řádu tedy není ideální.

Zkušenější nakupující je nejčastěji hledají v hlavním menu vpravo nahoře nebo alespoň kdekoliv v hlavním menu. V dnešních designech webu se vychází z toho, že by je návštěvník neměl zdlouhavě hledat a že by ideálně měly být přístupné z kterékoliv části e-shopu i během nákupního procesu.

OP - Co je důležité?

OP_co_je_dulezite

Co musí obsahovat?

V obchodních podmínkách musí být tyto náležitosti:

  • Obchodní firma či jméno a příjmení provozovatele.
  • Identifikační číslo (IČ).
  • Sídlo firmy nebo bydliště fyzické osoby.
  • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku.
  • Spisová značka (pokud byla přidělena).
  • Kontaktní údaje.

 

Dále nesmí chybět údaje o kontrolním orgánu, název a charakteristika zboží či služeb, náklady na dodání, způsob zaplacení, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou bude platit konkrétní nabídka včetně ceny.

Součástí obchodních podmínek je také poučení o právu odstoupení od smlouvy, a to bez uvedených důvodů a sankcí do 14 dnů od převzetí zboží. Tuto dobu nelze obchodními podmínkami zkrátit . Bude-li tento údaj navíc v obchodních podmínkách chybět, doba se automaticky prodlužuje na 3 měsíce. Obchodní podmínky by měly rovněž uvadět, jakým způsobem může spotřebitel tento krok provést.

Při zakládání e-shopu se věnujte pečlivě sestavení obchodních podmínek. Pokud už internetový obchod máte, zkontrolujte, zda je tento dokument v pořádku a nic v něm nechybí.
 

Autoři: Renáta Vorbová, Luboš Rubáček

arrow icon