oXyShopy a elektronická evidence tržeb (EET)

Téma EET neboli elektronické evidence tržeb je ožehavé, a to zejména kvůli nejasné specifikaci ve Sbírce zákonů č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb a jeho doprovodného zákona. Jeho spuštění se blíží a většiny klientů oXyShopu se dotkne od 1. března 2017. Všem našim klientům proto nabízíme pomoc a poradenství. Aktivně komunikujeme s Finanční správou a zjišťujeme pro Vás aktuality. V první řadě přinášíme informace o tom, co se aktuálně děje.

Nejednoznačný výklad zákona o EET a nedopracovaná metodika brzdí provozovatele eshopů v přípravě na legislativní změnu. Doposud zveřejněná metodika nezohledňovala situace, které v eshopech reálně nastávají. S ohledem na tyto legislativní nejasnosti je pravděpodobné, že řešení pro eshopy bude předloženo v několika fázích. V první fázi budou zajištěny nejdůležitější funkcionality, které se budou postupně rozvíjet.

Více o nejasnostech ve výkladu zákona se dočtete např. v těchto článcích:

Všechny postupy konzultujeme přímo s Finanční správou, Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a výrobci ERP, kteří mají v ČR největší pokrytí. Na konci října jsme aktivně vystoupili na setkání mezi zástupci Ministerstva Financí ČR a reprezentanty české e-commerce sdružených v APEK, jehož tématem byla právě EET a její dopad na praxi internetových obchodů a všech souvisejících subjektů. Výstup z jednání najdete zde.

Jaký je další postup

Připravujeme variantní metodiky pro eshopy napojené na ERP i pro eshopy, které fungují bez těchto napojení. Pro nenapojené eshopy připravujeme modul, který zajistí přímou komunikaci s Finanční správou ČR. Jakmile bude metodika od Ministerstva financí finálně připravená, upravíme funkcionality podle platné legislativy.

Pro Pronajímané eshopy připravíme v dostatečném předstihu obecné řešení umožňující naplnění požadavků zákona.

Pro Eshopy na míru připravíme detailní metodiku zohledňující konkrétní scénáře, které v praxi mohou nastat. Metodiku připravujeme ve spolupráci s výrobci ERP. Každý eshoper si pak bude v návaznosti na jeho existující procesy moci zvolit scénář, který budeme individuálně implementovat. O potřebných krocích bude každého zákazníka oXyShopu na míru informovat jeho projektový manažer.

Co můžete udělat už nyní?

Před samotným zahájením evidování tržeb musí každý eshoper učinit tyto kroky:

  • 1. Požádat o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb
  • 2. V této aplikaci pak zaregistrovat každý eshop jako samostatnou virtuální provozovnu
  • 3. V této aplikaci pak vygenerovat certifikát, který bude jednoznačně spojovat evidované tržby s podnikatelem nebo dokonce s jeho konkrétní provozovnou

Podrobně jsou body popsány zde: http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

Harmonogram spouštění EET pro jednotlivé činnosti:

  • 1. fáze: od 1. 12. 2016 – ubytovací a stravovací služby
  • 2. fáze: od 1. 3. 2017 – maloobchod a velkoobchod
  • 3. fáze: od 1. 3. 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • 4. fáze: od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti

O projektu EET se dočtete více na oficiálním portálu http://www.etrzby.cz/. S dalšími novinkami Vás budeme informovat.

EET

system-eet-etrzby-cz

Zdroj: www.etrzby.cz

Doporučujeme

Související články
arrow icon