Segmentace zákazníků

V eshopu je možné vytvářet dynamické skupiny, které rozčlení zákazníky do menších skupin přesně podle vašich potřeb nebo třeba podle nákupního chování. Přidávání nebo odebírání zákazníků ze skupin se řídí podle nastavených pravidel. Vyhodnocení/kontrola, zda zákazník patří do skupiny, se provádí pravidelně každý den. S takto vytvořenými skupinami můžeme dále marketingově pracovat, například jim zasílat personifikované emailové newslettery.

Jak modul funguje

V administraci oXyShopu je možné přidávat nové skupiny zákazníků. Provozovatel eshopu může sám určit, zda nově vytvořená skupina je dynamická nebo statická.

Pokud označí skupinu jako dynamickou, může pro ni nastavit pravidla, podle kterých se budou do skupiny přidávat nebo odebírat zákazníci eshopu.

Pravidla pro skupiny se spravují v administraci oXyShopu na záložce Pravidla přiřazování. Zde je možné přidávat různé podmínky, i ty dodatečné a vzájemně je kombinovat.

To, že je možné podmínky opakovat a vzájemně kombinovat nám dává možnost sestavit opravdu rozsáhlá pravidla a segmentovat zákazníky přesně na míru, podle potřeb každého eshopu.

Mezi hlavními podmínkami je nastavena logická vazba AND (a zároveň). Mezi dodatečnými podmínkami je nastavena logická vazba OR (nebo).

Každý den se spustí úlohy na pozadí, které aktualizují seznam zákazníků v jednotlivých dynamických skupinách. Nemusíte na nic myslet, kontrola se děje automaticky.

Titulek

Segmentace zákazníků

Modul Segmentace zákazníků je k dispozici všem zákazníkům pronajímaných oXyShopů. Informace o ceně modulu je uvedena v ceníku modulů pronajímaných oXyShopů.

Klienti oXyShopů na míru musí do svého eshopu modul integrovat. Práce spojená s implementací modulu je zpoplatněna. Pro více informací kontaktujte svého projektového manažera. … Segmentaci zákazníků vám pomůže zpřístupnit váš konzultant.

Příklad vytvoření skupiny

Zajímají nás například muži, kteří hodně nakupují a jsou z České republiky.

Vytvoříme dynamickou skupinu, kterou vhodně pojmenujeme, například „Muži, kteří hodně nakupují poslední půl rok v Česku“.

Titulek

skupiny-zakazniku

Skupiny zákazníků v administraci eshopu

Na záložce Pravidla přiřazování nastavíme příslušná pravidla.

Nejprve přidáme podmínku Celková cena objednávek. Nastavíme, že je větší nebo rovna 30 000 Kč. Přidáme omezující podmínku Datum vytvoření a nastavíme, že datum vytvoření není starší než 6 měsíců.

Tím máme zajištěno, že do skupiny se zařadí zákazníci, kteří udělali objednávky za posledních 6 měsíců v hodnotě nejméně 30 000 Kč.

Přidáme další podmínku Země zákazníka, vybereme „je rovno“ a nastavíme Českou republiku.

Tím se do skupiny zařadí zákazníci, jejichž fakturační adresa je z ČR.

Poslední věc, kterou potřebujeme nastavit, je omezení na muže. Protože mezi hlavními podmínkami je nastavena logická vazba AND a my potřebujeme do skupiny zařadit jak muže, tak „spíše muže“, musíme přidat podmínky pohlaví zákazníka tak, abychom vyloučili nevyhovující pohlaví.

Přidáme podmínku pohlaví zákazníka a nastavíme ji na „není rovno žena“. Podmínku přidáme podruhé a nastavíme na hodnotu „není rovno spíše žena“. Podmínku pohlaví zákazníka přidáme ještě potřetí a nastavíme ji na „není rovno neurčeno“.

Tím jsme zajistili, že se do skupiny nezařadí ženy, „spíše ženy“ a neurčené pohlaví. oXyShop totiž vyhodnocuje pohlaví na základě křestního jména s nějakou pravděpodobností.

Do skupiny se tedy zařadí muži a „spíše muži“.

Titulek

skupiny-pravidla

Pravidla, podle kterých se zákazníci přiřadí do skupiny

Skupiny se aktualizují 1x denně v nočních hodinách automaticky. Pokud sestavujete pravidla pro svou novou skupinu, nemusíte čekat do druhého dne, abyste mohli zkontrolovat, zda jsou pravidla nastavena správně a skupiny obsahují správné zákazníky. Můžete stisknout tlačítko „Spustit“ a skupina se během několika okamžiků aktualizuje.

Tip: Pokud chcete nastavit skupinu se zákazníky, kteří za posledního půl roku nakoupili zboží za více než 30 tis. Kč a zároveň za méně než 100 tis. Kč, do pravidel přiřazování přidáte podmínky Celková cena objednávek dvakrát: jednu s omezením je větší nebo rovno než 30 000 Kč, druhou s omezením je menší než 100 000 Kč.

Jak oXyShop pozná muže a ženu?

Pohlaví určujeme podle křestního jména. Využíváme slovníky, které obsahují více než 40 tisíc jmen z 54 zemí. Zohledňujeme, z jaké země zákazník je, protože „pohlaví“ jmen se mohou v různých zemích lišit. Pamatujeme i na situace, kdy je křestní jméno ve vybrané zemi používáno například v 70 % pro muže a v 30 % pro ženy. V takových případech vyhodnotíme pohlaví jako „spíše muž“ nebo „spíše žena“. Kde jsme si jisti, nebo je pravděpodobnost vysoká, vyhodnotíme jméno jako mužské nebo ženské. Mohou i nastat případy, kdy nepoznáme, zda je zákazník muž nebo žena, potom označíme pohlaví jako neurčené. Pohlaví zákazníka můžete samozřejmě v administraci eshopu změnit.

Jak modul Segmentace zákazníků využít?

Nejpoužívanější využití je pro cílenou rozesílku newsletterů: přestaňte s hromadným rozesíláním a začněte cílit na konkrétní skupiny zákazníků. Pravděpodobnost, že zákazníci požadovanou akci provedou (koupě produktu, vyplnění dotazníku, stáhnutí katalogu, atd.) je u cílených rozesílek daleko větší.

V kombinaci s moduly Datová vrstva a Google Tag Manager můžete navíc sledovat jednotlivé skupiny (segmenty) zákazníků přímo v Google Analytics. Pokud jste tedy doposud nevěděli jak rozlišit jednotlivé cílové skupiny, nyní máte možnost.

Titulek

segmentace-ga

Doporučujeme

Související články
arrow icon