decoDoma:
Příběh digitalizace na výbornou

Rok 2012 znamenal pro decoDoma vstup do e-commerce. Cílem bylo doplnit primární prodejní kanál, kterým byl offline prodej prostřednictvím tištěných katalogů, novým online kanálem. Jak se decoDoma v e-commerce daří?
decoDoma
decoDoma

decoDoma sbírá ocenění

arrow icon případová studie
Strategie
Komplexní služby
a e-shop na míru
Pro decoDoma jsme nejdříve provedli základní analýzu, která ukázala, že bude nejlepší začít s pronajímaným e-shopem. A ten velice rychle předčil všechna očekávání. Během pár měsíců se e-shopu dařilo tak, že jsme se rozhodli ho intenzivně rozvíjet dál. Začali jsme se věnovat podrobnějším analýzám a úvahám o přechodu na e-shop na míru, který by nebrzdil budoucí rozvoj online podnikání decoDoma. Provedli jsme předimplementační analýzu včetně uživatelského průzkumu a analýzy chování zákazníků. Na základě získaných dat jsme navrhli informační architekturu e-shopu a drátěný model. V roce 2014 jsme přesunuli pronajímaný e-shop na nový e-shop na míru a rok na to jsme vyladili i responzivní design e-shopu.
Před redesignem…
Decodoma před redesignem
… po redesignu
Decodoma po redesignu Decodoma Robin
Tvorba
Infrastruktura, která ustojí nápor
všech fanoušků ptáka Loskutáka
V průběhu let se marketing decoDoma začal věnovat nejen online reklamě, ale i mass médiím. Televizní reklamy a hostování v pořadu Rady ptáka Loskutáka znamenalo obrovskou jednorázovou návštěvnost e-shopu a nápor na jeho infrastrukturu. Abychom ustáli skokové navýšení návštěvnosti, dali jsme decoDoma bezpečné a robustní hardwarové základy.
Elasticsearch
NginX
Symfony
Redis

Funkcionality

ERP

Napojení na vlastní ERP

Unikátní propojení ERP SID a oXyShopu. Díky API dokážeme řídit například všechny marketingové akce.

Katalog

Interaktivní PDF katalog

Díky zdigitalizování offline katalogů do online podoby mohou zákazníci procházet katalog a rovnou z něj objednávat produkty na e-shopu.

Produkty

Řazení produktů

Pokročilé řazení produktů v kategorii podle nejrůznějších faktorů.

Objednávka

Dělení objednávek v košíku

Možnost rozdělit objednávku podle dostupnosti produktů.

Produkty

Hodnocení produktu

Ověřené zákaznické fotky a videa u zboží dodávají autenticitu produktů.

ERP
Katalog
Produkty
Objednávka
Produkty
Expanze
Zdařilá expanze do dalších
3 evropských států
Online podnikání decoDoma v průběhu let rostlo a hranice naší země jim začaly být limitující. Následovala expanze na zahraniční trhy Slovenska, Polska, Rumunska. Přesto, že jsou si všechny státy zeměpisně blízko, nákupní chování i jednotlivé e-commerce trhy byly odlišné. Abychom dosáhli customer experience jako v ČR, rozhodli jsme se vytvořit pro každý trh unikátní e-shop, který z toho českého vycházel, ale zároveň umožnil reflektovat specifika daného trhu a cílové skupiny.
Výsledek
Růst tržeb o 2020 %
od začátku spolupráce
Od pronajímaného e-shopu, přes e-shop na míru k úspěšné expanzi na 4 zahraniční trhy. A tím naše spolupráce s decoDoma nekončí. Náš agilně vyhrazený tým pracuje na neustálém rozvoji e-shopu a funkcionalitách na míru tak, aby byl e-shop konkurenční a především unikátní na českém i zahraničních trzích.
0%
růst tržeb od zahájení spolupráce
0 trhy
na kterých decoDoma působí
>0k
objednávek na e-shopu ročně
Rozvoj
Agilně řízený vývoj
zajišťuje neustálý rozvoj
Každoroční růst decoDoma postupně začal zvyšovat i požadavky na nové funkce, úpravy i kontinuální rozvoj e-shopů. Proto od roku 2017 pracuje na decoDoma vyhrazený tým vývojářů. Výsledkem je řešení, které dokáže okamžitě reagovat na požadavky trhu a efektivně plánovat kapacity i veškerý rozvoj e-shopu.
 

Jak hodnotí spolupráci klient a náš tým?

oXyShop nám nejen navrhl e-shop, ale pomohl i se vstupem na online trh jako takový.
Vladimír Fogl, CMO decoDoma.cz
Velmi intenzivně spolupracujeme s klientem při návrzích funkcionalit a uživatelského prostředí e-shopu. Díky tomu získává náš tým inspiraci pro svou další práci.
Libor Dvořák, Project Manager oXyShop
Vladimír Fogl
Libor Dvořák
Tým
Na projektu se podílí
řada našich kolegů
Stabilita rozvoje i zabezpečení provozu e-shopu jsou podloženy mimo jiné i stabilitou vyhrazeného vývojového týmu. V něm pracují odborníci, kteří při své práci využívají dlouhodobých znalostí a zkušeností s vývojem svěřeného e-shopu. Najdeme mezi nimi jak programátory, kodéry či testery, tak třeba i UX/UI designera či projektového manažera. Celý tým se schází v pravidelných intervalech tak, aby byl schopen pružně reagovat na aktuální požadavky klienta, technologické výzvy nebo legislativní úpravy.
tomas_svoboda tomas_svoboda
libor_dvorak libor_dvorak
petr_cerbak petr_cerbak
jakub_zemek jakub_zemek
jaroslav_malik jaroslav_malik
lukas_lesovsky lukas_lesovsky
Další úspěšný projekt může být váš
arrow icon