Tvorba a rozvoj (voňavého) e-shopu

Rok 2022 začal naplno a my s ním – zúčastnili jsme se Czech Online Expo 2022, kde měl Ondřej Pešák, náš Head of Digital Marketing, přednášku na téma tvorby a rozvoje e-shopu, kterou uvedl na velmi voňavém příkladu naší úspěšné spolupráce s AromaKH. Jaký byl celý proces tvorby a rozvoje? Které aspekty specifického oboru měly vliv na marketing a samotný e-shop?

Strategie pro AromaKH

AromaKH je leaderem v oboru aromaterapie a své produkty nabízí na trhu již od roku 1983. Abychom mohli vytvořit fungující e-shop, bylo nutné porozumět jak fungování firmy, tak i pochopit specifika oboru aromaterapie, což je poměrně náročná oblast pro podnikání. Je to zejména z důvodu značného množství používaných surovin a jejich logistiky z celého světa, specifické výroby, obalového materiálu a expirace produktů – nelze je dlouhodobě skladovat, proto je nutné vyrábět zásobu pouze pro aktuální prodej.

Dva významné aspekty: cílová skupina zákazníků a legislativa

Diverzifikace zákaznického segmentu je velmi široká a bylo nutné vzít v potaz stálé zákazníky, kteří jsou po dlouhá léta zvyklí na kvalitu a standard produktů pod tradiční značkou Karel Hadek a současně oslovit nové segmenty, jako jsou zákazníci se zájmem o produkty vhodné pro relaxaci a péči o děti.

Legislativní stránka oboru nás postavila před paradox, kdy produkty mají výrazné zdravotní účinky, ale zároveň se nejedná o léky. Prodejce by měl pravdivě informovat o účincích produktu – zároveň to však dle jiného paragrafu zákona udělat nesmí, protože se nejedná o oficiálně schválené léčivum.

Poté, co jsme absolvovali mnoho meetingů a konzultací jak s klientem, tak i v rámci našeho týmu, jsme přišli s následující strategií, kterou jsme implementovali do praxe:

Revize cílových skupin

 • Definice cílových skupin – dlouholetí zákazníci (stárnoucí generace, potřebující přípravky s léčivými účinky), lidé se zájmem o produkty pro relaxaci, maminky hledající přípravky pro své děti.
 • Customer journey – cesta zákazníka na původním e-shopu – jeho zvyklosti a věci, kterých si cenil při svém nákupu. Zároveň bylo nutné definovat i kritické body, na které je nutné dát pozor a případně je změnit.
 • Identifikace způsobu vyhledávání – dle ingredience, účinků, příznaků, vůně atd. Dalším úkolem bylo nastavit SEO pro efektivní vyhledávání a zobrazení produktů online.

Orientace a přehlednost e-shopu

 • Byl kladen velký důraz na přehlednost e-shopu, kvůli starší a navyklé generaci zákazníků.
 • Kategorizace produktů dle jejich účinků, rozdělení popisu na jednoduché sekce s podrobnými informacemi a zkušenostmi zákazníků.
 • Pro splnění legislativních požadavků jsou nyní hlavní složky u produktů na první pohled jasně a viditelně jmenované.

Technické řešení a vývoj

 • Na základě technické analýzy byl vytvořen základní plán a zadání pro celý e-shop. Díky informačnímu systému Helios bylo možné splnit požadavek zachování fungujícího spojení na původním e-shopu a přesunout jej na nový.
 • 3 fáze tvorby a vývoje – první fáze byla spuštěna velmi rychle, další dvě se implementovaly postupně za provozu.

Digitální marketing a podpora značky

 • Výhodou byla silná komunita zákazníků, pro kterou jsme vytvořili skupinu na Facebooku – přímý způsob pro komunikaci se zákazníky, kteří se mohou mezi sebou bavit a vzájemně si i radit – podporuje to pocit komunity, viditelnost a budování značky a taktéž snadný přístup k zákazníkovi – notifikace na Facebooku mu připomíná novinky a příspěvky ve skupině.
 • Je nutné, aby značka byla vidět – na trhu je velká konkurence kosmetických produktů. Zákazníka je potřeba zaujmout a vzdělávat ho, aby pochopil přidanou hodnotu produktu a byl ochoten za ni zaplatit vyšší cenu, než u standardních drogistických značek masové výroby.
 • Neustálá analýza dění na e-shopu – vyhodnocení výsledků a aplikace změn v případě potřeby.
 • Na e-shopu mají zákazníci k dispozici obsáhlý herbář, který má za cíl je vzdělávat a poskytnout jim prokliky na produkty, které odpovídají jejich potřebě.

Vize do budoucna?

Práce na e-shopu jen tak nekončí, je neustále na čem pracovat a co zlepšovat. Mezi naše další cíle patří vytvořit věrnostní program, který má za úkol motivovat zákazníky a odměňovat je za jejich věrnost.

Dále se chceme zaměřit na personalizaci cílových skupin a uzpůsobit zobrazení produktů uživatelům na míru – zákazníkovi se zobrazí nejdříve produkty, které odpovídají jeho potřebám. V neposlední řadě chceme také pokračovat v naší snaze vzdělávat zákazníka pomocí edukačních videí – díky tomu bude lépe chápat, jak produkty využívat a k čemu jsou dobré.

arrow icon