oXyShop
3 Nextgen

Nová generace oXyShopu je připravena nastartovat váš úspěšný online business.

oXyShop 3 Nextgen
oXyShop 3 Nextgen
arrow icon oXyShop 3 Nextgen

Držte krok s technologiemi

 
Svět se digitalizuje a přesouvá do online prostředí, buďte u toho i vy. A dělejte to dobře! Ať už máte e-shop a chcete jej posunout na další level, nebo se na vstup do e-commerce teprve chystáte.

Díky našemu jedinečnému řešení oXyShop 3 NextGen pro B2B i B2C sektor budete o krok napřed v prezentaci a prodeji vašich produktů a služeb. Ať už jste výrobní či obchodní firma, působíte v retailu nebo máte svůj e-shop, jsme pro vás tím správným partnerem.

oXyShop 3 je připraven napojit vaše interní i externí systémy, online marketingové nástroje, platební brány, logistiku, zautomatizovat procesy i uzpůsobit design, UX a další funkcionality podle vašich představ.
 

Využíváme vyspělé technologie

E-commerce platforma oXyShop 3 NextGen vznikla in-house jako nástavba a rozšíření e-commerce jádra Sylius. Je určená pro střední a vyšší e-commerce segment, vyžadující vysokou dostupnost řešení, schopnost horizontálního i vertikálního škálování, dlouhodobě udržitelný rozvoj aplikace a ochranu vložených investic.

Platforma využívá moderních technologií a API orientovaných řešení s intenzívním využitím kontejnerizace a virtualizace a s možností provozu jak v cloudu, tak na infrastruktuře klienta.

Použité technologie:
 • PHP
 • Symfony
 • Elasticsearch
 • Doctrine ORM
 • Redis
 • Docker a další
Drtivá většina užitých technologií je open-source, sami vývojáři aktivně přispívají komunitám jednotlivých projektů a ovlivňují tak jejich směr.

oXyShop 3 se přizpůsobí vašim potřebám.

oXyShop třetí generace dokáže jednoduše vykrýt sezónně nebo krátkodobě zvýšenou návštěvnost, s možností rozsáhle přidávat a uzpůsobovat funkcionality potřebám zákazníků.

Mezi základní vlastnosti oXyShop 3 patří:
 • multistore
 • multiměnovost
 • multijazyčnost
 • podporu více trhů
 • krátký TTM (time to market) interval
Držte krok s technologickými trendy doby a postavte svůj e-commerce projekt na NextGenu.  
Další úspěšný projekt může být váš
arrow icon