Ochrana zájmů spotřebitelů při prodeji do EU

Máte eshop se sídlem v České republice a posíláte zboží do zahraničí v rámci Evropské unie? Třeba na Slovensko nebo do Polska? Podívejte se, jaké právo uvádíte jako rozhodující ve všeobecných obchodních podmínkách.

Orientace na poli spotřebitelské legislativy v rámci mezinárodního práva není jednoduchá, proto se dnes podíváme na plnění informační povinnosti a zpracování osobních údajů z pohledu názoru Soudního dvora EU podle rozsudku v soudním sporu s Amazonem.

Pozor na uvádění spotřebitelů v omyl

Pokud eshop se sídlem v ČR prodává na Slovensko, do Polska apod., má mít slovenský, resp. polský spotřebitel vždy vyšší míru ochrany než mu dávají případná ustanovení českého práva.

Je třeba dát pozor na to, že pokud by český eshop uvedl ve svých všeobecných obchodních podmínkách bez dalšího doplnění, že se na vztah s každým kupujícím spotřebitelem uplatní jako rozhodné české právo, uvádí podle výše uvedeného názoru Soudního dvora EU v takovém případě zahraniční spotřebitele v omyl.

Z názoru Soudního dvora EU tedy vyplývá, že čeští provozovatelé eshopů musí vyhovět i požadavkům práva členských států Evropské unie, do kterých prodávají zboží.

Politika EU všeobecně zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, a to nejen v oblasti prodeje na dálku. Co se týká ochrany osobních údajů, je situace podobná: představte si, že máte sídlo v ČR a prodáváte zboží do Polska, kde máte výdejnu. V takovém případě zpracováváte osobní údaje i v rámci činnosti této provozovny a rozhodným právem pro polského kupujícího spotřebitele je tedy právo polské, nikoli české.

Jakým způsobem se mohou spotřebitelé domáhat nápravy?

Prosazování zákonů a předpisů v zahraničí, soudní řízení a nápravné procesy jsou velmi náročné.

Velká část spotřebitelů netuší o svých právech, což je zároveň výrazným limitujícím faktorem při prodeji do zahraničí a má vliv na tržby či konverze. Pokud by spotřebitelé napříč zeměmi byli informováni lépe, prodávalo by se přes hranice víc.

Evropská komise zavedla alternativní řešení sporů s cílem podpořit mimosoudní vyrovnání, a to prostřednictvím sítě Evropských spotřebitelských center. Kontakty na jednotlivá centra v různých evropských zemích, kam se spotřebitelé mohou obracet najdete na serveru EC.europa.eu.

Správný postup z pohledu eshopu

Pokud máte sídlo v České republice, provozovnu nebo výdejnu zboží na území jiného členského státu EU a zpracováváte osobní údaje také v rámci činnosti této provozovny, je lepší uvádět jako rozhodné právo členského státu, na který zaměřujete svoji činnost.

V praxi to znamená uvést země EU, do kterých dodáváte zboží, ve svých obchodních podmínkách. Pokud mají spotřebitelé odlišné bydliště od země původu podnikatele. Díky tomu budete mít jistotu, že své zákazníky informujete dostatečně.

Pokud tak učiníte přímo v jejich jazyce, tím lépe. A můžete očekávat zvýšení tržeb do zahraničí.

Zdroj:

PRÁVNÍ OBĚŽNÍK APEK č. 3 2017 – Rozsudek ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C- 191/15) Rozsudek soudního dvora.

arrow icon