Co je headless e-commerce řešení a proč ho využívat?

Pokud plánujete vytvoření nového e-shopu nebo modernizaci stávajícího, headless přístup pro vás může být klíčem k úspěchu. Umožňuje nezávislý vývoj uživatelského rozhraní a datové vrstvy. Jak přesně to funguje a proč stojí za to headless využívat? Čtěte dál.
Požadavky na rychlost, spolehlivost a flexibilitu e-commerce řešení se každým dnem zvyšují. Headless přístup k vývoji webových aplikací je proto stále více preferovaným přístupem, který nabízí nové možnosti a flexibilitu ve srovnání s tradičními monolitickými architekturami.

Co je headless přístup?

Headless přístup k vývoji webových aplikací znamená oddělení front-endu (část viditelná návštěvníkům) od back-endu (část na pozadí). Obě části jsou na sebe nezávislé a komunikují spolu prostřednictvím API. V praxi to znamená, že je možné provádět změny na front-endu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo back-end a obráceně.

V případě monolitu by například redesign vašeho e-shopu znamenal opravdu velký a náročný zásah do celé aplikace, což v případě headless řešení nehrozí. 
 
Struktura headless e-commerce
 

Proč využít headless? 

Díky tomu, že máme front-end oddělený od back-endu, můžeme mít na headlessu postavený například e-shop, web, firemní systém nebo mobilní aplikaci a data čerpat z jednoho zdroje prostřednictvím API. 

Headless architektura dále umožňuje týmům pracovat s nejlepšími technologiemi. V oXyShopu jsme si pro front-end vybrali Vue.js společně s Nuxt, back-end vyvíjíme v PHP. Díky těmto technologiím jsme schopni splnit našim zákazníkům všechny jejich požadavky.

Tím nejcennějším, co může headless přinést pro uživatele e-shopu, je rychlost celého systému v porovnání s tradičními monolitickými aplikacemi. Díky headlessu je možné použít specializované nástroje a technologie pro každou část samostatně. Back-end může být optimalizován pro manipulaci s daty a logikou, zatímco front-end se zaměří na rychlou a plynulou interaktivitu. 

V neposlední řadě se vývojářům mnohem jednodušeji udržuje kód a integrují nové technologie, takže váš web nezůstane pozadu. Jednat se může například o integraci s externími systémy, jako jsou platební brány, ERP systémy a další. 

Závěr

Odtržením front-endu od back-endu a jejich nezávislou správou nabízí headless přístup vysokou úroveň flexibility, která umožňuje podnikům využít nejnovější technologie pro každou část systému samostatně.

Headless je tedy nejen odpovědí na současné výzvy digitálního trhu, ale také strategickou volbou pro budoucnost, umožňující podnikům vytvářet a rozvíjet e-commerce řešení, která jsou připravena čelit příštím výzvám a příležitostem.
 

Máte zájem o headless e-shop?

Ozvěte se nám a spolu vymyslíme e-shop budoucnosti.