Otevřít

oXyShop generace 3

Projekt podpořený EU

Název projektu: oXyShop generace 3

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009345

Na projekt s názvem oXyShop generace 3 je poskytována dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost program ICT a sdílené služby.

logo

loga_eu_mpo

Předmětem projektu je tvorba nového cloudově orientovaného ICT řešení v oblasti internetového obchodování s přesahem do komunikace a zábavy s pracovním názvem oXyShop generace 3. Vyvineme a implementujeme novou generaci e-commerce řešení určeného primárně pro obchodování na internetu. Mezi hlavní rysy bude patřit modulárnost, rychlost, bezpečnost, podpora mobilních technologií a mobilního sdílení informací, moderní UX a kompatibilita s aktuálními trendy, podpora moderních digitálních služeb a možnost napojení na informační báze (Big Data).

Řešení bude konkurenceschopné díky:

 • Uživatelské přívětivosti (UX) v návaznosti na výzkumy interakčního vizuálního designu.
 • Plně responzívním šablonám.
 • Rychlosti: architektura a technologie pro řešení s vysokou dostupností a rychlostí ověřená zátěžovými testy v různých režimech zatížení.
 • Stabilitě: architektura bude přizpůsobená pro řešení s vysokou zatížitelností a rozložením zátěže (clustering) Př.: při televizní reklamě během prime time inteligentně rozloží špičkový nárůst zátěže.
 • Bezpečnosti: odolnost vůči útokům zvenčí i nechtěným neodborným zásahům dosažená inovativní metodami Full Path Disclosure, Cross-Site Scripting (XSS), Clickjacking, Code+SQL+HTML script+Shell injection, Cross-Site Request Forgery, Session Hijacking.
 • Využití rozšířeného log managementu.
 • Operational Intelligence pro sběr a analýzu dat z eshopů a jejich využití.
 • Automatizaci: zvýšení produktivity, snížení chybovosti např. při zprovoznění aplikace pro nového zákazníka, ukončení spolupráce, změnách.
 • Rozšíření báze napojených ERP.
 • Rozšíření a zkvalitnění konektorů napojujících zejména cloudové služby třetích stran.
 • Agilním iteračním vývojovým metodám, které kromě jiného zajistí rychlou reakci na změny v oboru. Po letech vývoje nezjistíme, že jsme trendy odhadli špatně.
 • Rychle dostupné, relevantní a zejména srozumitelné nápovědě.