Jak na SEO překlad při expanzi e-shopu do zahraničí

Pokud máte e-shop a chystáte se expandovat na zahraniční trh, pak se SEO překladu nevyhnete. Potřebujete totiž přeložit úplně všechno; od statických stránek přes produktové texty až po meta popisky. A při takovém překladu se bez rodilého mluvčího neobejdete. Moderní automatické překladače sice veškeré texty přeloží, jenže zahraničnímu publiku nebudou znít přirozeně. Návštěvníci tak nebudou mít pocit, že právě navštívili lokální e-shop. Důvěra místních návštěvníků ve váš e-shop tím utrpí značné ztráty.

Kdy si nechat vypracovat SEO překlad?

Pokud se chystáte expandovat do zahraničí, vyplatí se postupovat v následujících krocích:
  1. Pečlivě zvažte, jestli je pro vás zahraniční trh adekvátní. To znamená mít vypracovanou analýzu zahraničního trhu, která zahrnuje především přehled o místních uživatelích internetu, analýzu konkurence a analýzu nákupního chování vaší cílové skupiny.
  2. Jakmile máte zahraniční trh pro expanzi vybraný, přichází čas na cizojazyčnou analýzu klíčových slov neboli bilingvní napárování klíčových slov v češtině a pečlivě zvolených slov v cizím jazyce. Tím získáte přehled, pod kterými klíčovými slovy jsou vámi nabízené produkty v zahraniční vyhledávány. Budete tak přesně vědět, která klíčová slova jsou pro váš e-shop relevantní a přinesou vám vyšší návštěvnost.
  3. Přichází čas na SEO překlad a lokalizaci webu. To znamená přeložení veškerého textového obsahu e-shopu rodilým mluvčím a jeho lokalizaci zahraničnímu publiku, přičemž v SEO překladu dochází k implementaci klíčových slov z vyhotovené analýzy.
 

Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu

Při cizojazyčné analýze klíčových slov a následném SEO překladu hledáme takové ekvivalenty klíčových slov, které zákazníci při vyhledávání vašich produktů zadávají. Nejlépe si to vysvětlíme na následujícím příkladu:
 
  • Český zákazník si chce koupit „herní křeslo“. Do vyhledávače tedy zadá přesně toto slovní spojení. Pokud e-shop ve svých textech používá výraz „herní křeslo“, je vše v pořádku, protože se jedná o výraz, který je v Česku používaný a hledaný.
  • Pokud se však e-shop chystá expandovat na Slovensko, pak bude nutné se nad překladem do slovenštiny zamyslet. Na první pohled by se mohlo zdát, že slovenský výraz „herné kreslo“ bude správnou volbou. Jenže ono to tak z pohledu SEO není tak jednoznačné.
  • Slovenští zákazníci při vyhledávání herních křesel výrazně častěji používají výraz „herná stolička“. Bilingvní analýza klíčových slov ukázala, že „herná stolička“ má asi 7x vyšší hledanost oproti výrazu „herné kreslo“. Je tedy jasné, že pro e-shop bude výrazně vhodnější používat v textech výraz „herná stolička“, protože tím získají mnohem více slovenských návštěvníků e-shopu.
Dalším obdobným příkladem může být e-shop prodávající interiérové vůně. Při expanzi do Německa jsme řešili dilema, zda v německých textech volit gramaticky správný výraz „Diffusor“ nebo v Německu běžně používaný anglicismus „Diffuser“. Překladatel by měl jasno a hned sáhnul po gramaticky správném překladu. Ale z pohledu SEO je pro e-shop výrazně lepší používat v textech anglicismus „Diffuser“, který je v Německu více než 4x hledanější.

Protože ruku na srdce, chcete mít v e-shopu gramaticky perfektní texty nebo spíš prodávat?
 

CAT nástroje ušetří čas i peníze

Pokud průběžně překládáte podobné fráze a věty, například popisky kategorií nebo produktové texty, pak je zapojení CAT nástrojů velmi efektivním způsobem, jak ušetřit spoustu financí i času. CAT neboli překlad podporovaný počítačem (z angl. Computer-assisted Translation) je způsob překladu, při němž dochází k ukládání již přeložených slov a vět do překladové paměti. Pokud tedy překladatel překládá text, ve kterém jsou věty, které již překládal, CAT nástroj je automaticky nabídne. Tento návrh může překladatel přijmout celý (pak je pro klienta překlad vyhotovený zcela zdarma), nebo jej upraví podle kontextu překládaného textu (překlad s výraznou slevou). Je důležité neplést si CAT s automatickým překladem: CAT nic nepřekládá; veškerý překlad je výsledkem práce samotného překladatele. CAT pouze překlad urychluje a zlevňuje, a to u větších e-shopů až o 80 %.


Klíčová slova = základ e-shopu a online marketingu

Bilingvní analýza klíčových slov obsahuje pro každé klíčové slovo několik základních parametrů, které stojí za plánováním a přípravou dalších marketingových aktivit. Jde především o:
 
  • míru hledanosti
  • průměrnou cenu za proklik
  • index konkurence
Pokud znáte klíčová slova a jejich parametry, dokážete připravit kvalitní obsah nejen pro e-shop, ale i pro sociální sítě. Různé blogové články, případové studie, názory a doporučení s implementovanými klíčovými slovy, to všechno posouvá váš e-shop v organickém vyhledávání na vyšší příčky. Klíčová slova však samozřejmě využijete i pro výkonnostní online marketing, zejména při přípravě PPC kampaní. Pokud se vrátíme k našemu příkladu „herné kreslo“ vs.herná stolička“, je zcela zřejmé, že využití výrazu „herné kreslo“ by v PPC kampaních nepřineslo kvalitní výsledky. 

Na závěr je důležité zmínit, že klíčová slova se v čase mění. Proto je u dynamických produktů vhodné dělat průběžné analýzy klíčových slov. To zajistí, že se daný e-shop přizpůsobuje aktuálnímu nákupnímu chování zákazníků a udržuje svoji konkurenceschopnost. 
arrow icon