Jak získat telefonní číslo v zahraničí pro váš e-shop

Když zakládáte e-shop se záměrem prodávat do zahraničí, co považujete za klíčovou prioritu? Mnozí by řekli, že je to kvalitní e-shop, široký sortiment nebo efektivní marketing. Ale co telefonní číslo? Na tento podstatný detail si vzpomene málokdo. Když se ale postavíte do bot svých zákazníků, uvidíte sami, že možnost zavolat na lokální telefonní číslo je výhodou, kterou pozitivně vnímá velké množství online nakupujících po celé Evropě. Tento drobný detail také může výrazně posílit důvěru zákazníků vůči vašemu e-shopu.

Význam lokálního telefonního čísla pro e-shopy

Lokální telefonní čísla jsou pro e-shopy nejen prostředkem komunikace, ale také důkazem jejich snahy o co nejefektivnější řízení vztahů se zákazníky s cílem udržet si jejich přízeň pro opakované nákupy. V digitální éře, kdy se nákupy často realizují online, může lokální telefonní číslo napomoci k odstranění bariér mezi zákazníkem a e-shopem.

Pro cílovou skupinu vašeho e-shopu je lokální telefonní číslo výrazným signálem, že jste připraveni naslouchat, reagovat a poskytovat zákaznickou podporu v rodném jazyce vašich zákazníků. Uvedení lokálního telefonního čísla na webu zákazníkům ukazuje, že jste lokální e-shop, který je snadno dostupný a mohou mu důvěřovat.

Překážky a řešení při získávání místního telefonního čísla

Získání lokálního telefonního čísla není vždy snadnou cestou. Prakticky každá evropská země má svá vlastní telekomunikační pravidla, což může přinášet i velmi nesnadné výzvy. Pro menší e-shopy může být obtížné prokázat svou „fyzickou přítomnost“ v dané zemi bez pronajatých skladů, kanceláří nebo lokálních zaměstnanců.

Naštěstí existují alternativy v podobě poskytovatelů lokálních telefonních čísel. Ti se na zajišťování zákaznické podpory v zahraničí včetně telefonních čísel specializují a mohou pomoci tyto překážky snadno překonat. 

Podmínky v různých zemích

Evropský trh v oblasti telekomunikací je rozmanitý a každá země má své specifické požadavky pro získání místního telefonního čísla.

Příkladem může být Německo – země, do které expanduje stále více českých a slovenských e-shopů. Zde může být získání místního telefonního čísla opravdu velmi náročné. Německé telekomunikační firmy vyžadují písemné a aktuální potvrzení místní adresy, ať už se jedná o trvalé bydliště žadatele na území Německa nebo fyzicky pronajaté kanceláře firmy. 

Obdobná situace panuje i v dalších západoevropských zemích, do kterých české e-shopy nejčastěji míří. Ať už se jedná o Španělsko, Itálii, Francii nebo Nizozemsko.

V Maďarsku se setkáváme s podobnou situací– i zde je požadavek na místní adresu obvyklý. Oproti tomu v Rumunsku je proces obvykle snadnější, avšak i zde bychom doporučili konzultaci s místním telekomunikačním poskytovatelem. 

A jak je na tom Polsko? Pokud firma může doložit místní adresu nebo dokonce polské občanství žadatele, celý proces se značně zjednodušuje.

Z výše uvedených příkladů je patrné, že získání zahraničních telefonních čísel je v řadě zemí více či méně obtížné. A zkušenosti z posledních let ukazují, že evropské zákony se v tomto směru postupně zpřísňují. Telekomunikační firmy v jednotlivých státech upravují své podmínky a od e-shopů vyžadují stále více podkladů k posouzení žádosti o poskytnutí čísla.

Strategie pro získání místního telefonního čísla

Existuje několik způsobů, jak mohou e-shopy získat lokální telefonní číslo pro expanzi do zahraničí. Jedním z nich je otevření místní pobočky s pronájmem kanceláře nebo skladu. Ačkoliv může být tato varianta nákladná, nabízí také řadu zajímavých výhod – například možnost využití skladu jako sběrného místa pro reverzní logistiku.

Další možností je spolupráce s agenturami, které pomáhají e-shopům expandovat do zahraničí. Takové firmy mohou e-shopu pomoci nejen se získáním telefonního čísla, ale i s lepší navigací v tamním právním prostředí – například při zakládání bankovního účtu v lokální bance, úpravou obchodních podmínek nebo při registrací k DPH.

Třetí možnost nabízí využití moderních technologií. Virtuální telefonní čísla fungují obdobně jako běžná telefonní čísla. Navíc nabízí flexibilitu, kterou s sebou přináší moderní digitální prostředky.

Klíč k úspěšné expanzi do zahraničí? Dostupnost a důvěryhodnost e-shopu

Ve světě, kde online nakupování tvoří stále větší podíl z celkových nákupů, musí být e-shopy nejen inovativní, ale také snadno dostupné a důvěryhodné. Lokální telefonní číslo je mostem k srdci (a peněžence) vašeho zákazníka. Pro vaši cílovou skupinu působí jako symbol vašeho závazku poskytovat co nejlepší zákaznické služby. Takový e-shop pak působí výrazně důvěryhodněji a na svoji lokální konkurenci získává značnou výhodu.

Potřebujete pomoci s expanzí do zahraničí?

Obraťte se na nás nebo na našeho partnera NK-Expand

Pomůže vám nejen se získáním zahraničního telefonního čísla, ale zajistí vám kompletní servis zákaznické podpory poskytované rodilým mluvčím cílového jazyka.