Shrnutí české i světové e-commerce za rok 2023

Stav české e-commerce v roce 2023

Z dat společnosti Heureka vyplývá, že e-commerce v České republice zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2023 pokles obratu o 13 % ve srovnání s loňským rokem. Přestože obrat e-commerce klesal, průměrná hodnota objednávky zůstala během prvních tří měsíců stabilní, a to na úrovni 1 380 Kč.

I přes snížení celkového obratu v prvním kvartálu bylo možné pozorovat rostoucí spokojenost zákazníků s nákupy online. To mělo pozitivní vliv i na obrat české e-commerce ve druhém čtvrtletí roku 2023, který sice klesl o 8 % ve srovnání s předchozím rokem, ale v porovnání s předchozím kvartálem došlo k mírnému zlepšení. Průměrná hodnota objednávky za tyto tři měsíce se lehce zvýšila na 1 435 Kč.

Ve třetím čtvrtletí roku 2023
 obrat české e-commerce znovu poklesl, což lze přičíst obavám z vysokých cen a neočekávaných výdajů. Zákazníci projevovali zájem o výhodné nabídky a preferovali čekání na slevové akce, což odráží opatrnost při nákupu. Celkový obrat české e-commerce za tyto tři měsíce klesl o 3 procentní body a celkově o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. Klesla i průměrná cena objednávky, a to na 1 400 Kč.
 

Česká e-commerce v grafech

 
 


Vývoj české e-commerce dle sortimentu

V průběhu prvního, druhého a třetího čtvrtletí roku 2023 zaznamenala česká e-commerce v několika sortimentech výrazný pokles nákupů ve srovnání s rokem 2022. V kategorii Vybavení domácnosti došlo ke snížení o 11 % ve Q1, následované mírným růstem o 4 % ve druhém čtvrtletí, ale opětovným poklesem o 8 % ve třetím čtvrtletí. Spotřební zboží si udrželo konzistentní úroveň s poklesem o 8 % v prvním a druhém čtvrtletí, a následným zpomalením na 7 % ve třetím čtvrtletí. Kosmetika vykazovala pokles o 7 % ve Q1, následovaný zlepšením o 5 % ve Q2, ale opětovným snížením o 6 % ve třetím čtvrtletí.

V oblasti Potravin byl patrný postupný úbytek nákupů, začínající poklesem o 5 % v prvním čtvrtletí, pokračujícím snížením o 3 % ve druhém a zakončením poklesem o 4 % ve třetím čtvrtletí. Léky prošly všestranným poklesem, začínajícím úbytkem o 8 % ve Q1, následovaným výrazným snížením o 5 % ve Q2 a uzavřením třetího čtvrtletí poklesem o 7 %. Oblečení a Elektro zaznamenaly střízlivější, ale stále výrazné trendy poklesu s úbytkem 7 %, 6 % a 5 % u Oblečení, a 4 %, 4 % a 3 % u Elektra.
 

Pokles prodejů dle sortimentu v grafu


 
Stav globální e-commerce

Pokud se podíváme na globální perspektivu e-commerce, dle portálu Statista je paradoxně vidět růst v porovnání s Českou republikou, a tento trend se očekává i v následujících letech. Predikce naznačuje, že k prosinci 2023 dosáhne globální e-commerce obratu ve výši 6,151 miliard USD, což představuje významný nárůst oproti předchozímu roku. Pro roky 2024 a 2025 se očekává, že tento pozitivní trend bude pokračovat, s odhadovanými hodnotami 6,767 miliard USD a 7,391 miliard USD.
 

Obrat světové e-commerce v grafu

Tato rychlá expanze e-commerce na globální úrovni ukazuje na neustávající sílu a důležitost online obchodování v současném digitálním prostředí. Pro české e-shopy to znamená inspiraci a příležitost přizpůsobit se a rozšířit své působení v tomto rostoucím světovém trhu.