Slovníček eshopera

Opakování je matka moudrosti. Jste si opravdu jistí, že znáte všechny pojmy z ecommerce a používáte je správně? Abyste se nikdy nedostali do slepé uličky při diskuzi s dodavateli, radši si zopakujme odborné názvosloví.

A/B test

Testujeme dvě různé grafické podoby téže stránky s mírnou obměnou ve verzi B tak, že je pustíme na uživatele v poměru 50:50 na několik dní až týdnů. Následně z čísel zjistíme, která verze funguje lépe v konverzích. Jiná textace nebo barva tlačítka někdy dělají divy.

Afinitní médium

Jako afinitní médium označujeme takové médium, které je vlastní naší cílové skupině. Zkrátka takové médium, které sledují lidí, které by naše služby mohly zajímat. Tam potom umísťujeme reklamu na náš eshop.

ATS

Average time spent, průměrný čas strávený na stránce. Jedná se o pojem z oblasti webové analytiky. Většinou je dobré, aby byl co nejvyšší.

Backend

Opak frontendu - část kódu, která obsahuje především databázi a administraci eshopu.

Behaviorální marketing

Reklama, která se může opřít o znalost chování uživatele na základě jeho historie nebo preferencí, které nám jsou již známy.

Bounce rate

Míra okamžitého opuštění stránky. Měla by být co nejnižší. Počítá se z případů v analytice, kdy návštěvník přistoupil jen na jednu stránku a rychle server opustil.

Call-to-action

Taky známo jako CTA. Jde o jasnou výzvu k akci - např. "chci koupit", obvykle se jedná o výrazné tlačítko na stránce, které by mělo nejvíce vynikat a uživatel by ho neměl nikdy přehlédnout.

Cookies

Malý soubor, do kterého si webová stránka načtená na klientském zařízení ukládá informace pro pozdější použití (např. oblíbené produkty).

Copywriting

Psaní textů tak, aby prodávaly nebo podporovaly značku, ve správné tonalitě, rozsahu a formátu. Je třeba psát stručně a strukturovaně, dokonce i když se jedná o email nebo novinku.

Databáze

Strukturovaný systém ukládání dat, do kterého vstupují další softwarové procesy a pracují s ní (čtou, ukládají data). Databáze se vyznačuje vnitřními závislostmi (vazbami jednotlivých dat). Nejznámějším typem databáze je např. MySQL.

ERP systémy

Podnikové informační systémy, ve kterých jsou integrovány nejdůležitější činnosti jako zásoby, plánování, nákup a prodej, finance, logistika, servis a další. Více o propojení eshopu s nimi se můžete dozvědět zde..

Frontend

Neboli „přední konec“, je část kódu, která obvykle obsahuje katalog, košík nebo formulář pro odeslání objednávky.

Google Analytics

Nebo také Universal Analytics jsou nástroj pro správu a vyhodnocování webové analytiky od Google, ze kterého se dozvíme informace o návštěvnosti, konverzích, metrikách, odkud jsou naši uživatelé nebo jaká zařízení s jak velkým displejem používají nejčastěji. Denní pohled do analytiky je klíčový pro správu reklamních kampaní. S obsluhou vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás.

google-analytics-logo

Home page

Hlavní stránka eshopu. Ne vždy je vstupní, protože uživatelé často přistupují přes vyhledávače nebo srovnávače a dostanou se např. na stránku produktu a poté teprve případně na home page.

IP adresa

Číslo s tečkami, které identifikuje konkrétní počítač v síti. Velké korporace mají však mnoho zařízení schovaných za jednou jedinou IP adresou.

Kaskádové styly

Pod zkratkou CSS se skrývá formátování stránek, kdy je vzhled oddělený od obsahu a lze jej tak mj. snadno měnit.

Keš

Z angl. cache – nabídnutí naposledy vygenerované stránky klientovi, aby nebyl příliš zatěžován server.

Konverze

Konverze nastává, pokud návštěvník našeho eshopu udělá na dané stránce to, proč jsme stránku vytvořili. Může jít například o tyto akce: náštěvník webu odeslal objednávku, prohlédl si produkt, odeslal leadový formulář, našel si kontakty apod.

Konverzní poměr

Poměr konverzí k počtu kliků na odkaz. Nebo třeba poměr konverzí k počtu prohlédnutí stránky, nebo zobrazení reklamního banneru.

KPI

Key Performance Indicator – klíčový ukazatel výkonu, podle kterého měříme úspěšnost a provádíme vyhodnocení libovolné akce na eshopu. Můžeme tak zjistit např. nárůst prodeje. Podle KPI můžeme ohodnotit třeba i dodavatele.

Layout

Rozvržení jednotlivých prvků na stránce, v grafickém návrhu, potažmo wireframe.

LBS

Location Based Services – služby, které využívají znalosti polohy uživatele. Toto se týká především mobilních služeb.

Lead

Jedná se o druh konverze. Obvykle se za lead považuje, když nám zákazník, který má zájem o zboží nebo službu, na sebe zanechá kontakt.

Long tail

Z klíčových slov při vyhledávání rozlišujeme nejčastěji hledaná slova nebo fráze (např. kuchařka), kterých je málo a jsou velmi často hledané, a oproti tomu specifické fráze, které jsou sice navštěvované málo, ale je jich hodně (např. borůvkový koláč). Málo hledaných frází je totiž velké množství, proto jsou důležité a jejich souhrn se nazývá právě „long tail“ podle tvaru křivky ve webové analytice.

Microsite

Stránka s maximálně několika podstránkami, která je věnovaná obvykle jednomu produktu nebo konkrétní kampani. Bývá více grafická a nemusí mít stejný layout jako primární eshop.

Mobile first

Přístup v designu webových stránek, kdy nejprve navrhujeme mobilní verzi a pak teprve desktopovou. Lze tak docílit jednoduchosti a přehlednosti a lepší uživatelské přívětivosti.

3896-oxy_big_mobile

Nativní aplikace

Nativní mobilní aplikace je napsaná přímo pro danou platformu (nejčastěji iOS a Android), oproti tomu web-based aplikace je obalený mobilní web. Web-based mobilní aplikace potřebuje neustále přístup na internet. Nativní aplikace je uložena v paměti mobilu nebo tabletu a načítá si z internetu pouze to, co potřebuje. Nativní aplikace je tak obvykle svižnější, ovšem její vývoj je obvykle dražší. Oba přístupy lze i kombinovat.

Page View

Navštívení stránky, kdy není znám počet unikátních uživatelů, ale jde o prosté shlédnutí (jeden člověk mohl jednu stránku vidět vícekrát).

Penetrace

Rozšíření zboží, služby nebo značky na novém trhu.

Penetrační testy

Zátěžové testy serveru před spuštěním projektu (tzv. launchem). Porovnávače zboží – servery typu Heureka.cz nebo Google Nákupy, kterým e-shop zasílá ve standardizovaném formátu (obvykle XML) export svého produktového katalogu a tím získá šanci na traffic od uživatelů, kteří začínají vyhledávat prostřednictvím srovnávačů. Přicházejí na ně uživatelé, kteří jsou již daleko více rozhodnuti koupit určitý druh zboží.

Porovnávače zboží

Servery typu Heureka.cz, Google Nákupy nebo Zbiží.cz, kterým eshop zasílá ve standardizovaném formátu (obvykle XML) export svého produktového katalogu a tím získá šanci na traffic od uživatelů, kteří začínají vyhledávat prostřednictvím srovnávačů. Přicházejí na ně uživatelé, kteří jsou už prakticky připraveni koupit určitý druh zboží a jsou tedy snadno konvertovatelní. S tím, jak správně nastavit své propojení se zbožovými srovnávači, vám rádi poradíme. Kontaktujte nás.

PPC

Pay per Click – druh reklamy, při kterém inzerent platí za klik, nikoli za prohlédnutí. Nejvýznamnějšími PPC systémy jsou v českém prostředí AdWords nebo Sklik. Více o PPC reklamě vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás.

Produktová fotografie

Správně nafocený detail zboží je klíčem ke konverzím. Jednotlivé série by měly být foceny ve stejném duchu, novinkou je prezentovat zboží jinde než ve studiu, např. bižuterie v přírodě, na listí, sněhu apod. Často se vám při provozování eshopu může stát, že k produktům od dodavatelů nedostanete vhodné fotografie. Nezbývá tedy, než si je sami nafotit.

Produktová fotografie

produktová fotografie

Redakční systém

Nástroj pro správu obsahu eshopu, který by měl mít vždy intuitivní ovládání pro rutinní operace (přidání produktu, změna ceny, nahrání fotografií, nastavení kampaně apod.)

SEO

Optimalizace pro vyhledávače. Optimalizujeme buď prvky na webu (součást kódu) nebo ovlivňujeme off-page faktory jinde na internetu (např. odkazy odjinud na náš eshop). Výsledkem úspěšné optimalizace je lepší umístění na výsledkových stránkách vyhledávačů na předem určená klíčová slova nebo fráze. Více o SEO vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás.

Server

Nejčastěji je vnímán jako kus železa (hardware), ale server je pro programátory i jen program, který poskytuje služby klientovi (jiným programům). Server pracuje s protokoly (např. http) a na dotaz odešle kód webové stránky (mj. HTML). Server ve významu hardware může být virtuální, kdy k hardwaru nemáme fyzicky přístup (webhosting), nebo jej máme umístěný v serverovně (server hosting).

Skript

Programový kód, který může být spouštěný na straně serveru (např. PHP) nebo na klientském koncovém zařízení (nejčastěji JavaScript). Skripty na straně klienta obvykle mění stránku a pracují s uživatelskou přívětivostí.

Sociální sítě a reklama na nich

Podle cílové skupiny volíme sociální síť – mladé najdeme na Instagramu, placenou propagaci můžeme objednat na Facebook Ads, nové kolegy oslovujeme přes LinkedIn. V posledních letech je velmi úspěšná tzv. remarketingová reklama, kdy na základě návštěvy uživatele se mu zobrazuje odkaz na zboží, které si prohlížel, i na jiných místech při procházení webu. Není to ale jediná cesta, jak sociální sítě využívat. Poradíme vám. Kontaktujte nás.

Testimonial

Reference obvykle od zákazníků, kterou můžeme umístit na eshop, která dodává pocit důvěryhodnosti pro ostatní uživatele.

Wireframe

Tzv. drátový model stránky s naznačením umístění jednotlivých prvků (např. navigace, nadpisů, tlačítek apod.)

WYSIWYG

Z angl. "What you see is what you get", co vidíte, to dostanete. Jako WYSIWYG se označují editory v redakčním systému, kdy není třeba znát kódování HTML nebo CSS, ale k formátování jednotlivých prvků používáme ikonky podobně jako např. ve Wordu.

arrow icon