92 % nákupů velkoobchodů začíná internetovým vyhledáváním

V oblasti marketingu existuje jedna jediná jistota. Jsou to rychlé změny, jejichž rychlost ještě zXnásobila pandemie covidu. Stejně jako se rychle posouvá segment B2C, se významně mění také nákupní chování velkoobchodů. Zvyšuje se počet interakcí, které vedou k nákupu. Do rozhodování vstupuje více lidí. Jaký to má vliv na rozvoj velkoobchodů v online prostředí ve světě, ale hlavně v České republice? Kolik % velkoobchodů již v e-commerce podniká a kolik zákazníků u nich prostřednictvím internetu nakupuje? V článku vám přinášíme konkrétní data a statistiky o velkoobchodech a online podnikání.

Rychlejší dokončení objednávky a nová generace nakupujících ve velkoobchodu

Podle výzkumné společnosti Forrester pandemie dramaticky změnila nákupní chování velkoobchodů. Počet interakcí vedoucích k nákupu se zvýšil. V roce 2019 nákupčímu firmy stačilo k dokončení objednávky průměrně 17 kroků. V letošním roce je takových kroků průměrně 27. Do rozhodovacího procesu navíc vstupuje více lidí i oddělení. Na 60 % nákupů se podílejí čtyři a více lidí, v roce 2017 to přitom bylo jen u necelé poloviny nákupů (47 %).

Zvyklosti v prodeji koncovým spotřebitelům (B2C) se propisují i mezi velkoobchody

Přestože je proces uzavírání obchodů mezi velkoobchody pořád trochu zdlouhavější než v oblasti B2C, rozdíly mezi těmito segmenty se postupně stírají. Je to i díky generační obměně na důležitých pozicích. Nákupčí jsou zvyklí pohybovat se v online prostředí a umí pro firmu z internetu vyhledat relevantní informace. Bez problémů si zrešeršují CNC obráběcí centra i jejich prodejce. Soustředit se pouze na profesně zaměřené offline veletrhy a z nasbíraných kontaktů fungovat celé období již nestačí. Dnešní doba je extrémně rychlá a kdo není v online prostředí vidět, přichází o obchodní příležitosti.

Trocha čísel. Změnu v nákupním chování velkoobchodů potvrzuje i další výzkum zmiňované společnosti Forrester:

  • 92 % nákupů velkoobchodů začíná internetovým vyhledáváním
  • 68 % kupujících si online průzkum dělá samo, v roce 2015 to bylo jen 53 % kupujících
  • 75 % kupujících používá sociální sítě jako zdroj informací o různých dodavatelích
  • 62 % kupujících tvrdí, že můžou o dodavateli rozhodnout na základě digitálního obsahu
B2B info
B2B info
 

Rozvoj velkoobchodů v e-commerce v ČR

B2B graf
B2B graf

Podle studie společnosti B-inside již v roce 2020 provozovala více než polovina (52 %) českých velkoobchodů některou z e-commerce platforem. Nejčastěji se jednalo o klientské webové portály, e-shopy nebo on-line katalogy zboží a služeb. A v tomto trendu vidí potenciál stále více prodejců - každoročně zavádí některou z výše zmíněných e-commerce platforem více než 5 % českých velkoobchodů.

Zda vstoupit do online prostředí přitom dle studie nezávisí na oboru podnikání či nabízeném produktu/službě. Rozhodnutí se mnohem více odvíjí od velikosti cílového trhu - čím větší trh je, tím větší má potenciál v online prostředí. A je přitom jedno, zda obchodujete se specifickými produkty na míru, s velkými technologickými celky nebo běžným zbožím. Pro kterýkoliv segment trhu může totiž dobře fungovat například e-shop, on-line katalog či jiný typ e-commerce.

E-shopy zaměřené na velkoobchod využívá v českém e-commerce více než 30 % zákazníků, on-line katalogy více než 50 % zákazníků a klientské portály pak dokonce více než 60 % zákazníků. Motivací pro využívání e-commerce platforem přitom pro maloobchody nejčastěji je příslib rychlejšího vyřízení objednávky, poštovné zdarma nebo slevy a akční nabídky při nákupu online.

Potenciál velkoobchodů v online prostředí čím dál více roste, a také se chování nakupujících v tomto sektoru stále více přibližuje nákupnímu chování v segmentu B2C. Druhá strana po vás čím dál častěji bude očekávat stejnou službu, kterou zná ze svých soukromých nákupů. A je jen na vás, jak rychle se tomuto trendu a přizpůsobíte, abyste zvýšili svou konkurenceschopnost na trhu.

Pomůžeme vašemu velkoobchodu úspěšně vstoupit do online

Obraťte se na nás na e-mail marketing@oxyshop.cz.

Rádi vám poskytneme naše know-how, abyste se v komplexním světě obchodů mezi velkoobchody rychleji a snadněji zorientovali.

Chci nezávaznou konzultaci