Změny v legislativě: 7 paragrafů v oblasti e-commerce

Podnikatele v oblasti e-commerce čekají změny v legislativě. Již platné evropské směrnice přetaví zákonodárci do českých právních předpisů v následujících měsících. Některé by ale měly vstoupit v platnost už 1. července 2021. E-shopy by tak měly být na změny zavčas připraveny!

Jaké změny evropské předpisy přinesou?

Obecně řečeno půjde o kroky, které posílí ochranu spotřebitele v online prostředí a zabrání klamavému jednání ze strany obchodníků. Dotknou se mnoha oblastí – zajistí transparentnější informace o obchodníkovi před uzavřením smlouvy, zpřehlední manipulaci s cenou zboží, lehce upraví proces nákupu nebo lhůty pro možné prodloužení smlouvy. Novela má zaručit spravedlivé prostředí pro obě strany – pro spotřebitele i pro samotné obchodníky. Jaké změny konkrétně to budou?

1. Jasné finále nákupního procesu

První změna z vlny novinek, které by měly platit už od 1. července 2021: obchodník bude muset jasně označit, že klik na příslušné finální tlačítko (objednat, koupit, potvrdit apod.) zákazníka zavazuje k platbě. Bude tedy stačit jednoduchá změna formulace – např. „Objednávka zavazující k platbě“. V případě nejasné formulace smlouva nemusí být platná.

Vysvětlení: Na základě původní formulace zákazník nebyl povinen za objednávku platit. Jasnější pravidla tak budou férová pro obě strany a zabrání zbytečným komplikacím.

2. Transparentní údaje o obchodníkovi

Do první – červencové – várky úprav zákona by se měla dostat také povinnost bližších údajů o prodejci. Obchodníci budou muset v obchodních podmínkách uvádět nejen svoji totožnost, ale i adresu sídla, telefonní číslo, e-mailovou adresu a – nad rámec evropské směrnice – i adresu pro doručování elektronické pošty (pokud ji obchodník má). Od novely si zákonodárci slibují jednodušší možnost podnikatele kontaktovat a domoci se svých práv.

Vysvětlení: Vzhledem ke stále větší oblibě online-tržišť, která obchod mezi e-shopem a zákazníkem zprostředkovávají, se EU rozhodla prosazovat transparentní obchodní podmínky. Zákazník díky tomu bude vědět, od koho zboží kupuje – zda se jedná o prodejce nebo zprostředkovatele.

3. Stop (nekalému) automatickému prodlužování smluv

Další změna dává od 1. července 2021 červenou automatickému prodlužování smluv v případě, že ho spotřebitel nemohl odmítnout. Termín pro odmítnutí by proto měl být stanovený přiměřeně. A jak zákon definuje „přiměřenost“? Například podle toho, jestli obchodník potřebuje pro plnění smlouvy v budoucnu určitý čas (aby zajistil subdodávku) nebo jestli je dostatečně chráněna jistota podnikatele v rámci pokračování smlouvy s novým zákazníkem.

Vysvětlení: Pokud se v případě kamenného obchodu jedná například o vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, pak by pronajímatel měl mít dostatečný čas najít si nového nájemce. Pokud je ale lhůta pro možné odmítnutí prodloužení stanovená nepřiměřeně dlouho dopředu, pak se jedná o tzv. zneužívající ujednání, za které můžou podnikatelům hrozit sankce.

4. Změny v DPH pro přeshraniční B2C

Dodáváte zboží z České republiky zákazníkům do dalších unijních států? Připravte se na změny v oblasti DPH. Od 1. července 2021 se totiž mění limit hodnoty zboží prodávaného na dálku. Nově bude počítán dohromady za všechny členské státy EU. Do částky 10 000 EUR odvádí e-shop daň v rámci ČR. Pokud limit překročí, může se zaregistrovat do režimu tzv. One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a své povinnosti bude plnit opět pouze v České republice. Platby DPH pak český finanční úřad rozdělí příslušným státům. Přihlášky k registraci do OSS je na Finanční správě ČR možné podávat od 1. 4. 2021, odvod DPH bude možný od 1. 7. 2021.

Vysvětlení: Doposud měl každý stát svůj vlastní limit pro zásilkový prodej. V případě, že ho obchodník překročil, musel se v zemi, do které zboží dodával, zaregistrovat jako plátce daně. DPH pak platil podle pravidel dané země. Tato možnost platí i nadále. Nová pravidla ale podnikatelům nabízí výrazné zjednodušení administrativy.

5. Delší lhůta pro uplatnění vady věci

Změna, která by měla platit od 1. ledna 2022: lhůta pro uplatnění vady věci se prodlouží ze současných šesti měsíců na dvojnásobek – tedy na celý rok.

Vysvětlení: Obchodník odpovídá zákazníkovi za to, že produkt nebo služba nemá při převzetí žádné vady. Pokud se vada projeví do půl roku od převzetí, musí obchodník (znaleckým posudkem) dokázat, že zboží nebylo při prodeji vadné. Od dvojnásobné doby pro uplatnění vady si zákonodárci slibují, že budou obchodníci ještě pozorněji dbát na kvalitu zboží a služeb.

6. Konec klamavých slev

Zlevňování bude nově pod drobnohledem – konkrétně pak historie ceny zlevněného zboží nebo služby. Pokud majitelé e-shopů budou lákat zákazníky na nižší cenu, budou je zároveň muset informovat i o ceně původní, a sice o nejnižší částce v době během předchozích třiceti dnů. (Pozn.: Pokud je výrobek na trhu kratší dobu, bude pro srovnání platit nejnižší cena od uvedení produktu na trh.) Tato změna se do právních předpisů dostane pravděpodobně 28. května 2022.

Vysvětlení: Změna zákona by měla zabránit nekalému jednání při personalizovaném (rádoby) zlevňování. Stává se tak v případech, kdy obchodník konkrétnímu zákazníkovi navýší cenu produktu nebo služby, o které v minulosti projevil zájem.

7. Autentické recenze a transparentní srovnávače

Další povinností e-shopů od 28. května 2022: průhledné zákulisí zákaznických recenzí. Kromě toho, že e-shopeři budou muset dokázat, že autorem hodnocení jsou skuteční zákazníci, by podle směrnice EU měli také vyložit karty o tom, jak recenze zpracovávají – jestli s výsledkem nemanipulují tak, že by zveřejňovali jen hodnocení pozitivní. Přiznané bude muset být i sponzorování recenzí.

Transparentnější bude i srovnávání cen – e-shopy (online tržiště či srovnávače cen) budou muset uvádět, podle čeho jednotlivé nabídky řadí. Placené výsledky, které v žebříčku přeskočí ostatní položky, budou muset být jasně označovány. V opačném případě budou obchodníkům hrozit sankce.

Vysvětlení: Podle studie Evropské komise z roku 2018 má produkt s uživatelskou recenzí či hodnocením až o 200 % větší šanci na prodej. Zákazníci by tak měli mít k dispozici autentické recenze – a pokud ne, musí být systém pro spotřebitele alespoň průhlednější.

Co hrozí rebelům?

Minimálně pětina firem v EU nabízí své produkty či služby online, a jejich počet stále roste. Češi v roce 2020 na internetu utratili o čtvrtinu víc peněz než v roce předchozím. S rozvojem online podnikání se ale rozmáhají i nekalé praktiky, kterým chce EU zabránit, a proto vydala směrnice, které členské státy postupně zavádí do svých právních řádů. E-shopům, které se novým požadavkům (zavčas) nepřizpůsobí, můžou hrozit vysoké sankce – ve výši až 4 % jejich ročního obratu.

Zapracujte všechny legislativní změny včas

Pokud si s novými změnami nevíte rady, napište nám na marketing@oxyshop.cz. Společně zkontrolujeme, jestli je váš e-shop na změny připravený, případně vás propojíme s právními experty.

arrow icon