Jak začít s reklamní strategií v online prostředí? – Landing page

V předchozích dílech našeho seriálu jsme se věnovali sortimentu, zákazníkům i jednotlivým marketingovým kanálům napříč komunikačním mixem. V posledním článku jsme se věnovali kreativě ve fázi See. Teď nás před fází Think čeká důležitý mezistupěň – tzv. vstupní stránka neboli landing page, na kterou se zákazníci prokliknou z akvizičních marketingových kanálů, například z Facebooku. Jak má vypadat kreativa pro landing page? Jak může zákazníky posunout do fáze Think a ideálně i Do?

Co je to landing page?

Landing page v češtině znamená „vstupní stránka“. Je to to, co se zákazníkům objeví, když kliknou na některou z reklam (např. PPC), na odkaz v e-mailu nebo na sociálních sítích.

Když se zákazník dostane na vaši landing page, svědčí to o dobře zvládnuté kreativě ve fázi See, kterou může být například hezký banner či zajímavý post. Kreativa landing page – její obsah i vizuál – je ale to, co rozhodne, jestli se vám podaří zákazníka z fáze See dostat až do fáze Do. Pokud nebude dobře zvládnutá, zákazník odejde, zapomene a vaše úsilí a peníze vynaložené na jeho přilákání přijdou nazmar.

Cílem landing page je zaujmout zákazníka, „doříct“ vaše sdělení (to, na co nebyl na Facebooku či v display reklamě prostor) a nasměrovat ho k další akci. A hlavně ho okamžitě neodradit!

Příklad: Která z těchto landing pages plní zmíněný cíl a která naopak odrazuje? Proč?

decoDomapekarna
decoDomapekarna
 
mojepekarna
mojepekarna
 

Pravidlo 5 vteřin

Základní pravidlo úspěšné landing page zní: Zákazník musí do 5 vteřin pochopit, na co se dívá. Tedy do 5 vteřin mu musí být jasné, co mu chcete prodat a co mu produkt přinese.

Pro kreativu určenou na landing page to znamená:

  • Sdělení vyjádřete jasně a stručně.
  • Nesnažte se na landing page vměstnat úplně všechno.
  • Nebuďte kreativní za každou cenu, nepřehánějte to s „uměním“.
otázka
otázka

Test: Než svou landing page vypustíte do světa, proveďte tzv. 5 vteřinový test. Ukažte stránku někomu, kdo vás tolik nezná, a to na pouhých 5 vteřin. A pak se ptejte: Co si ze stránky zapamatoval? Jaké bylo její hlavní sdělení? Líbila se mu stránka? Působila důvěryhodně? Vzbudila zvědavost? Pokud ano, vaše landing page má dobrou šanci na úspěch.

Co má landing page sdělovat?

Čím bude vaše vstupní stránka argumentovat a jak bude vypadat? To závisí na více faktorech. Roli hraje zákazník, kterého oslovujete, trh, na kterém působíte, i samotné vaše produkty.

Jedna otázka ale stojí nade všemi. Má zákazník, kterého jste na svou landing page přivedli, povědomí o vašem produktu? Ví, k čemu slouží a jak se používá?

1. varianta: Ne, nemá.

Pokud prodáváte něco unikátního či nového, něco, co zákazníci ještě neznají, je nutné produkt na landing page vysvětlit. Nepiště proto o vlastnostech produktu, ale o jeho účelu. K čemu by vám byl zákazník, který si přečte o přednostech produktu, když netuší, k čemu produkt slouží?

escalate (2)
escalate (2)

2. varianta: Ano, má.

Pokud prodáváte produkty, které zákazníci znají a běžně používají (např. mobily nebo krmivo pro psy), není potřeba na landing page komunikovat účel. Místo toho se zaměřte na vlastnosti produktu nebo vašeho e-shopu, na to, co jej odlišuje od jiných.

fotolab
fotolab

Vizuální stránka landing page

Myslete na to, že vizuální stránka landing page musí vždy odpovídat zbylému vizuálu značky nebo kampaně. Když je podoba komunikace jednotná, může nejefektivněji pracovat ve váš prospěch.

Na landing page tedy doporučujeme:

  • zobrazit váš produkt tak, aby zákazníci okamžitě věděli, čeho se landing page týká.
  • sladit barvy landing page s reklamou. Jen tak si zákazníci reklamu okamžitě spojí i vámi a danou landing page.

Příklad: Na landing page Pells vidíme na banneru nápis „e-bike Thorr“, zároveň vidíme fotku elektronického kola. Díky tomu zákazníci rychleji pochopí, o co se jedná – a to jak z grafiky, tak z textu.

pells
pells
 

Kam dál? Pošlete zákazníka tam, kde ho chcete mít.

Pokud zákazníka na landing page přesvědčíte, bude se chtít prokliknout dál. Kam? Záleží na konkrétním produktu, ale taky na tom, kam si ho budete chtít odvést vy. To by mělo být prioritně tam, kde máte nejvyšší šanci na úspěch.

Prodáváte rychloobrátkové zboží?
Odveďte zákazníka z landing page rovnou k nákupu. Vložte nákupní tlačítko klidně rovnou na landing page. Nenechte zákazníka přemýšlet příliš dlouho, nechte emoce, ať sehrají svou roli.

Prodáváte velmi drahé zboží (např. kuchyně či solární panely)?
Dejte zákazníkovi čas na rozhodnutí. Veďte ho k tomu, aby vám na sebe zanechal kontakt nebo aby se přihlásil k odběru newsletteru. Navázat na nákupní proces pak můžete později.

Prodáváte složité zboží?
Odveďte zákazníka někam, kde bude moci zjistit více podrobností o produktu. Odkažte ho na článek, FAQ, na recenzi nebo srovnání, které máte na svém e-shopu či blogu. Buďte přesvědčiví, ale ne neodbytní. Uvědomte si, že zákazník, kterého přivedete na vaši landing page z některého z reklamních kanálů, se o vašem produktu dozvěděl jen před několika vteřinami. Ve většině případů nebude ihned připraven k nákupu. Dejte mu čas na rozmyšlenou. Abyste o takového zákazníka ale nepřišli, je důležité se mu připomínat, a to pomocí remarketingu, e-mailingu či reaktivačních kampaní. Pokud dodržíte všechna pravidla, nákupní proces tak úspěšně nastartujete.

Jak tvořit kreativu v dalších fázích?

Teď už víte, jakou kreativu tvořit pro landing page – mezi fázemi See a Think. V příštím díle se můžete těšit na kreativu se zaměřením na další fáze: Think, Do, Care. Nezapomeňte sledovat náš blog, ať vám nic neunikne.

Odebírat newsletter
arrow icon