Proč je analýza klíčových slov při expanzi e-shopu do zahraničí důležitá?

Jste úspěšným provozovatelem e-shopu na českém trhu a uvažujete nad expanzí do zahraničí? Přemýšlíte, jak v zahraničí získat nové zákazníky? Přečtěte si, proč je analýza klíčových slov v cizím jazyce nezbytnou součástí každé úspěšné expanze e-shopu do zahraničí.

Co je to analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov je jedním ze základních stavebních kamenů online marketingu. Jedná se o proces, během kterého SEO specialista zjišťuje, jaká relevantní slova a klíčové fráze zadávají uživatelé internetu do vyhledávačů při vyhledání produktů nebo značky. Řeší také, jaké mají uživatelé problémy, pracuje s vyhledávacími dotazy jako "proč", "jak" a podobně.

Nejčastějším výstupem analýzy klíčových slov je kontingenční tabulka, která obsahuje seznam relevantních klíčových slov a frází včetně jejich hledanosti, míry konkurence, ceny za proklik a dalších užitečných informací.

"V marketingu platí, že abychom byli úspěšní, je nutné zákazníkům porozumět. Nabídnout jim řešení a odpovědi. Jedním ze základních stavebních kamenů tohoto poznání je právě analýza klíčových slov." Lukáš Lesovský, náš Performance Marketing Lead.

Proč je analýza klíčových slov v cizím jazyce při expanzi do zahraničí tak důležitá?

Díky analýze klíčových slov zjistíte, pod jakými vyhledávacími dotazy zákazníci v dané zemi vyhledávají v prostředí internetu vámi nabízené produkty, jaké řeší problémy a další. Získáte tak cenná data pro SEO optimalizaci vašeho e-shopu a pro efektivní plánování online marketingových aktivit. Optimalizovaný e-shop dosahuje výrazně lepších výsledků v organickém vyhledávání na internetu a zvyšuje návštěvnost e-shopu, proto je správné SEO e-shopu na zahraničním trhu velmi důležité pro jeho úspěšný růst a získávání nových zákazníků.

Co vše analýza klíčových slov odhalí:

 • identifikace relevantních klíčových slov v daném jazyce
 • četnost používání relevantních klíčových slov v dané zemi
 • konkurenceschopnost klíčových slov
 • trendy v používání klíčových slov na lokálním trhu

Praktická ukázka využití analýzy klíčových slov

Užitečnost cizojazyčné analýzy klíčových slov při expanzi e-shopu do zahraničí lze demonstrovat na následujícím příkladu: Provozovatel českého e-shopu prodává zařízení pro hráče počítačových her a rozhodne se expandovat na Slovensko.

Klíčové slovo v češtině: herní křeslo Klíčové slovo ve slovenštině: herné kreslo

Výraz „herné kreslo“ je ve slovenštině správným překladem českého výrazu „herní křeslo“. Jenže slovenští zákazníci na internetu mnohem častěji hledají výraz „herná stolička“. Zatímco výraz „herné kreslo“ má průměrnou měsíční hledanost 2 400, výraz „herná stolička“ má hledanost 5 400. To je více než dvakrát tolik! Z pohledu SEO optimalizace je tak pro e-shop mnohem výhodnější používat výraz „herná stolička“.

Výše uvedený příklad ukazuje, proč je při procesu tvorby cizojazyčné analýzy klíčových slov nezbytná spolupráce SEO specialisty a lingvisty, který je rodilým mluvčím země, do které se se svým e-shopem chystáte expandovat.

"Pro e-shopy, jenž prodávají na více trzích, běžně vytváříme pro každou jednotlivou zemi speciální analýzu klíčových slov, a poté ještě i rozdílovou analýzu mezi nimi. To nám poskytne silný informační základ nejen jejich způsobu vyjadřování, ale i zájem o dané služby, produkty, nebo obsah," objasňuje Lukáš Lesovský.

Jak můžete analýzu klíčových slov využít?

Při expanzi e-shopu do zahraničí využijete analýzu klíčových slov v cizím jazyce jako cenný nástroj při celé řadě činností. Patří mezi ně například:

 • tvorba architektury (struktury) webového prostředí e-shopu
 • tvorba vstupních stránek (tzv. landing pages) e-shopu - například stránka s produktovými informacemi, blogové příspěvky/články, videa a spousta dalších
 • nastavení URL adres
 • optimalizace obsahu e-shopu
 • vytvoření funkční obsahové strategie a průběžná tvorba cizojazyčného obsahu
 • vytvoření PPC reklam a strategie pro rozdělení kampaní a struktury účtu
 • překlad a následná lokalizace e-shopu
 • plánování nabídky produktů

Klíčová slova nezapomeňte implementovat i do veškerých webových textů:

 • nadpisy
 • popisy kategorií
 • produktové popisky
 • metadata (title, description)
 • blogové články, newsletter
 • direct mailing

Vyplatí se investice do analýzy klíčových slov?

Zpracování cizojazyčné analýzy klíčových slov je komplexní a časově náročný proces. Skládá se ze sběru relevantních dat, které se dále analyzují z hlediska relevantnosti, četnosti vyhledávání, míry konkurence a dalších parametrů. Výsledná data pak SEO specialista segmentuje podle struktury e-shopu a v souhrnné zprávě interpretuje zjištěné výsledky tak, aby byly závěry analýzy srozumitelné a snadno se s nimi pracovalo.

Je ale potřeba mít na paměti, že analýzu klíčových slov nelze udělat pouze jednou, a tím veškerá práce končí. Analýza může být totiž velkým a dlouhodobým pomocníkem, který zkoumá změny chování zákazníků, jejich preferencí a další. Je potřeba ji ale provádět pravidelně a změny v nákupním chování zapracovat do optimalizace e-shopu.

Investice do cizojazyčné analýzy klíčových slov vám zajistí lepší umístění ve vyhledávačích, vyšší návštěvnost e-shopu a lepší dosažené konverzní poměry návštěvník/objednávka. Proto je kvalitně provedená analýza klíčových slov v cizím jazyce nezbytným základem při plánování úspěšné expanze vašeho e-shopu do zahraničí.

Máte zájem o analýzu klíčových slov?

Ať už expandujete do zahraničí nebo ne, rádi vám s analýzou klíčových slov pomůžeme. Stačí kontaktovat nás nebo odborníky z NK Expand.