Otevřít

Předimplementační analýzy

Jaká jsou východiska. Jaké cíle. A jak se k nim při stavbě eshopu dostaneme.

Předimplementační analýzy a strategie

Chceme, aby eshopy, které společně s vámi stavíme, byly připravené vydělávat.

Jediným způsobem, jak toho při obrovské konkurenci na trhu dosáhnout, je být lepší, než konkurence. Najít díru na trhu. Umět jí lépe využít. Lépe oslovit cílovou skupinu zákazníků.

Eshop na míru je poměrně nákladnou záležitostí. S cenou, začínající na malých stovkách tisíc korun a končící v nedohlednu za eshopy, na kterých pracují týmy desítek lidí, je klíčové stanovit, kam má takový úspěšný eshop směřovat. Dříve, než první vývojář sedne k počítači.

Cíle, analýzy a strategie

Cíle. Vaše byznysová vize, kterou eshopem chceme společně naplnit. Kam se chcete dostat ve svém podnikání.

Analýzy. Jaká jsou východiska. Jak jste na tom v porovnání s konkurencí. Jaký máte potenciál, konkurenční výhody.

Strategie. Jak se do cíle společně dostaneme. Tak, abychom cíle dosáhli s co nejvyšší pravděpodobností, s co nejnižšími náklady a za co nejkratší dobu.

Co je výstupem předimplementačních analýz?

Vstupní analýzy

Zanalyzujeme konkurenci, klíčová slova, na která budeme cílit. Připravíme propagační audit a ověříme technický stav stávajícího řešení.

Analýza konkurence

Na trhu jsou stovky konkurentů s podobným zboží. Jak uspějete? Jaké máte konkurenční výhody? Jaká je vaše obchodní vize? Tržní potenciál? Jak je to s vaší logistikou, dopravou, platbami? Jak pracujete se zákazníky?

Budeme se vás ptát, abychom pochopili váš záměr - a abychom jej společně doladili.

Analýza klíčových slov

Myslíte si, že zákazníci používají stejná slova a jazyk, jako vy? Pod jakými názvy hledají vaše produkty a služby? Na která slova budete cílit optimalizaci pro vyhledávače? A na která pro výkonnostní reklamu?

Propagační audit

Odkud přicházejí vaši zákazníci? Čím to, že jste byli dosud úspěšní - nebo neúspěšní? Jakými marketingovými kanály jste své zboží propagovali - a jakým způsobem? Odpovídají vašim typickým zákaznickým segmentům? A co uděláme pro to, aby to v budoucnu bylo ještě lepší?

Audit stávajícího řešení

Máte už eshop? Co byste na něm chtěli změnit - a proč? Co naopak funguje výborně? Jak a na co je napojený, na čem závisí - a co naopak závisí na něm?

Ladění strategií

Definujeme persony, projdeme si komunikační strategii a obsahovou strategii. Zapomenout nesmíme ani na informační architekturu eshopu a cesty uživatelů eshopem.

Definice person

Jak asi vypadá typický zákazník, který má nakupovat na novém eshopu a na kterého budeme cílit? Asi jich bude víc typů.

Zkusme si je představit, definovat a pojmenovat. A k nim potom mluvme, jim uzpůsobme obsah, způsob komunikace, barvy, uživatelské rozhraní. Tak, aby jejich uživatelský zážitek byl optimální.

Komunikační strategie

Persony už známe, teď můžeme optimalizovat sdělení samotné. Řešit jeho kreativní ztvárnění, určovat, kudy sdělení k zákazníkovi dostaneme. Co budeme sdělovat - jaké jsou cíle komunikace? A jaké jsou její způsoby?

Informační architektura eshopu

Velmi úzce souvisí s analýzou klíčových slov. Jak roztřídit veškerá klíčová slova pro jednotlivé části eshopu a dát jejich použití pevný řád? A jak zákazníka navigovat, aby se dostal nejen tam, kam potřebuje - ale zejména tam, kam potřebujeme my? A hlavně - aby úspěšně prošel nákupním procesem a nákup zaplatil?

Cesty zákazníků eshopem

Jaká asi bude typická cesta našich person eshopem? Bude co nejpřímější s nejnižším rizikem opuštění eshopu - nebo se naopak budeme snažit nabídnout další a další příslušenství a služby? Jaké budou variantní cesty? A jak budeme cesty uživatele eshopem vyhodnocovat a ladit?

Specifikace požadavků

Vytvoříme drátěné modely, grafické návrhy. Budeme řešit, jak napojit informační systémy, technologie. A konečně vznikne dokument, který vše shrne - technická specifikace eshopu.

Drátěné modely eshopu

Než začneme navrhovat barvy a grafiku, pojďme si nejdříve naskicovat, jak budou základní stránky eshopu a jejich elementy rozvrženy. A to nejen na obrazovce počítače, ale i na displeji tabletu - anebo na mobilu při vytváření responzívního designu. Vše je potřeba opravdu důkladně promyslet, aby grafik dostal co nejpřesnější zadání.

Grafický návrh

Důležité je, aby se eshop líbil. Aby se v něm vaše persony cítily dobře, aby odpovídal jejich vnímání, dělal jim radost. Jak toho dosáhnout? Dobrému grafikovi by mohla pomoci i inspirace jinými, podobně zaměřenými úspěšnými eshopy. A je dobré, když se eshop líbí i vám. Je to vaše dítě.

Technická specifikace

A to už je finální dokument, který bude zadáním pro vývojové týmy. Který bude seznamem vašich požadavků - a podle kterého budou realizační týmy eshop stavět. Který zahrne drátěné modely, grafický návrh a dopady analýz i strategií.

Řekněte mi o předimplementačních analýzách víc

Řekněte mi o předimplementačních analýzách víc