Otevřít

Z pronajímaného řešení na řešení na míru

Přechod na eshop na míru znamená svobodu. Kdy je ten správný okamžik?

Kde jsou hranice pronajímaných eshopů?

O tom, zda použít řešení pronajímané nebo eshop na míru, nerozhoduje pouze obrat. V oXyShopu jsme měli i klienta, kteří s pronajímaným eshopem s grafickou šablonou na míru dokázal za rok prodat ve vysoce konkurenčním sortimentu zboží za 150 milionů Kč – s náklady na provoz eshopu kolem dvou tisíc korun měsíčně, než se rozhodl pro přechod na oXyShop řešení na míru.

Jde ale spíše o výjimky. V okamžiku, když firma překročí jistou hranici (struktura řízení, počet pracovníků, objednávek), zjistí, že už pro ni není efektivní se „šablonovitému“ řešení přizpůsobovat. Musí zavádět procesy, zefektivňovat, vylepšovat logistiku, automatizovat.

Dají se použít různé nástavby a řešení třetích stran, ale po nějaké době eshopař sám zjistí, že udržet „slepenec“ nástaveb je velmi náročné. Při dalším rozvoji jej toto řešení omezuje a v případě úspěšných eshopů padne, dřív nebo později, rozhodnutí: „potřebujeme, aby se eshop přizpůsobil nám, ne my jemu“.

Eshop na míru u oXyShopu znamená svobodu

Rozhodnutí není jednoduché a znamená investici ve výši minimálně stovek tisíc korun a zvýšené náklady na provoz eshopu. oXyShop je unikátní v tom, že nabízí jak propracovaná pronajímaná „šablonová“ řešení, tak eshopy na míru – a že se mu daří podporovat jejich kompatibilitu.

Pokud jste si vyšperkovali pronajímané řešení a jste s jeho vzhledem a úrovní spokojeni, nemusíte jej zahodit, ale můžete přejít ke službě na míru bez velkých úprav svého eshopu nebo složitých konverzí katalogu nabízeného zboží.

Když už se ale pro přechod na eshop na míru rozhodnete, odměnou je vám svoboda. Najednou záleží jen na vás, jak má eshop vypadat, jak zpříjemníte zákazníkům vybírání, jakými průvodci je oslovíte nebo jak zvýšíte konverze. Nejste ničím omezováni při realizaci svých vizí.

Přecházíte na eshop na míru – ale chcete plně využít získané svobody?

Výborný nápad. I v tomto případě u oXyShopu uspoříte, protože díky datové kompatibilitě mezi pronajímanými eshopy a eshopy na míru odpadá nutnost složitých konverzí dat, která jste pořídili za dob provozu, upravíte jen nezbytné. Ochrana vašich investic, kterou nabízíme, tady zafunguje naplno – a navíc jako náš dobrý zákazník dostanete na přechod na řešení na míru výraznou slevu.

A nejpozději v tomto okamžiku zjistíte, že potřebujete vytvořit zadávací dokumentaci. A k jejímu vytvoření také předimplementační analýzu, která zahrnuje uživatelský výzkum, návrh informační architektury eshopu, drátový model, návrhy grafického zpracování atd.

Předimplementační analýza v oXyShopu s garancí realizovatelnosti

V Česku existují schopní dodavatelé, u kterých si zadávací dokumentaci můžete nechat zpracovat. Je to poměrně pracná a nákladná záležitost pro eshopaře i pro dodavatele, rozhodně se ale zejména u dražších eshopů vyplatí, protože sníží riziko neúspěchu a zbytečně proinvestovaných peněz a úsilí.

Je dobré zvážit, zda si necháte analýzu vypracovat od specializované firmy nebo přímo od dodavatele řešení. Pokud předimplementační analýzu zpracovává přímo dodavatel eshopu, zmenší se riziko problémů způsobených špatnou komunikací mezi dodavatelem analýzy a dodavatelem eshopu, nepochopením, nepřizpůsobením se technologickým možnostem nebo lidským selháním. Současně se může snížit cena eshopu jako celku, protože tým zvolit nejefektivnější řešení.

Předpokládá to však, že dodavatel eshopu má tým předimplementačních analýz k dispozici „in-house“, pak je osobně zainteresovaný na tom, aby vše proběhlo hladce. Dodavatel ručí za dodávku eshopu jako za celek. A to je to, co potřebujete.

Řekněte mi o přechodu na eshop na míru víc

Řekněte mi o přechodu na eshop na míru víc